Ziņas Latvijā »

Caur šaubām uz ticību

6. oktobris, 2017
Septembris Cēsu draudzē Sadraudzība iesācies ar priecīgu notikumu – “jā” Kristum teica Amanda un Ieva. Viņas vairāku gadu garumā ir aktīvi iesaistījušās kalpošanā draudzē, tomēr šogad izlēma doties kristību ūdeņos un nodot savu dzīvi Kristum visā pilnībā. [..]

Ziņas pasaulē »

Jauna grāmata sniedz ieskatu par Elenu Vaitu Austrālijā

19. oktobris, 2017
Jauna grāmata par septītās dienas adventistu celmlaužu dzīvi Austrālijā atklāj jaunu informāciju – nevis par viņas teoloģiju, bet par praktisko kalpošanu. Sējumā parādīts, kādu pozitīvu pārmaiņu draudzes līdzdibinātājas Elenas Vaitas ticība ienesa viņas [..]

Ziņojumi »

Baltijas Konferenču Ūnijas projekts jauniešiem "FAST"

8. oktobris, 2017
Baltijas Konferenču Ūnija vēlas iepazīstināt ar projektu, kas veiksmīgi atradis pielietojumu pasaules draudzē – "FAST", kura mērķis ir palīdzēt jauniešiem kļūt vēl vairāk iesaistītiem savas draudzes evanģelizācijas pasākumos un izpētīt jaunas kalpošanas [..]

Jaunākie video »

Raksti »

Sliktākais, ko var izdarīt kristietis

2. oktobris, 2017
Apustuļu darbu 19. nodaļas pirmajos pantos sniegts skaidrs atkārtotu kristību bibliskais pamatojums. Tam noteikti nav saistības ar pieaugšanu kristīgajā dzīvē. Tam ir saistība ar jaunu gaismu par Jēzu, kāda iepriekš cilvēkam nav bijusi. Tas ir tas, ko cilvēks [..]

Vai valdieši bija sabata ievērotāji?

2. oktobris, 2017
Tradicionāli adventistiem ir bijusi īpaša pieķeršanās valdiešiem, kuri reliģisko vajāšanu laikā saglabāja un izplatīja Rakstus, neraugoties uz smagām sekām. Adventisti izjūt radniecību ar šo grupu arī cita iemesla dēļ. Elena Vaita raksta, ka valdieši cauri [..]

Kontakti

Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība

Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: +371 67240121
E-pasts: sdaoffice@gmail.com

Saulrietu kalendārs 2016