Pasākumi bērniem Rēzeknē

13. augusts, 2016 | Mārīte Lipska

24. jūlija rīts bija neparasts ar to, ka no daudz dažādām vietām brauca cilvēki, lai varētu noorganizēt pasākumu programmu bērniem: veselības izstādi un programmu ar vārniņām. Ceļš bija jāmēro diezgan garš, bet tomēr praktiski visi ieradāmies laikā un bez starpgadījumiem.

Ļoti sirsnīgi mūs sagaidīja rēzekniešu mīļās māsas, kas bija parūpējušās par ļoti gardām brokastīm. Pēc gardās maltītes varējām doties uz pilsētas parku, kur bija paredzēta veselības izstāde bērniem. Priecājamies, ka mūsu vidū varēja būt arī mīļā māsa Baiba Bērziņa, kuras vadībā varēja norisināties visi staciju iekārtošanas darbi.

Kad sākās izstāde, cilvēki sāka nākt diezgan kuplā skaitā, ka reģistratori gandrīz nevarēja tikt galā, jo sāka izveidoties pat rindas. Jāsaka, ka praktiski visi cilvēki, kas nāca, bija informēti par izstādi un tieši tāpēc apmeklēja parku. Par to liela pateicība Rēzeknes draudzes mācītājam Imantam Ģipslim, kurš ļoti aktīvi pats bija darbojies un bija iesaistījis arī savu draudzi reklāmas izplatīšanā. Kopumā izstādi apmeklēja ap 200 bērnu, neskaitot viņu vecākus.

Izstādes laikā bērniem bija iespējams interaktīvā veidā iepazīties ar astoņiem veselības principiem. Kad visas stacijas bija izietas, bērniem bija iespējams saņemt nelielas balviņas un ielūgumus uz nākamajiem pasākumiem. Praktiski visi bērni bija priecīgi par to, ko bija piedzīvojuši un uzzinājuši, vairums  teica, ka tagad vairāk dzeršot ūdeni, viņi bija pārsteigti, cik daudz slikta ir tādos viņu iecīnītos dzērienos kā, piemēram, Coca-cola.

Pēc veselības izstādes, parka estrādē bija pasākumu programma ar vārniņām Krū un Krā, kuras laikā bērni parādīja izrādi “Vilka pārvērtības”.  Arī uz izrādi bija sapulcējušās diezgan daudz ģimenes ar bērniem, un visi bija pateicīgi par šo iespēju piedalīties.
Pēc pasākumu programmas visus kalpotājus sagaidīja bagātīgi klāts galds. Paldies mīļajām saimniecēm par mīlestību, kas plūda no jums!

Bija arī kāds pārsteigums. Pirms pasākuma bija sanācis tā, ka neviens, kas varētu kvalitatīvi uzfilmēt, nevarēja tikt līdz Rēzeknei. Jāsaka, ka Dievs bija parūpējies par visu, arī par to, lai filmētu, jo to bija paveikt pietiecies kāds brīvprātīgais no Rēzeknes ( kurš nav ar draudzi saistīts), un jau tās pašas dienas vakarā viņš bija samontējis 8 minūšu video par šo pasākumu un ielicis internetā.  Tāpat arī laiks pasākumiem bija ļoti piemērots, lai neviens nesagurtu, bet, kad pasākums beidzās un braucām ārā no pilsētas, gan sajutām milzīgu svelmi. Tiešām, Dievs ir ļoti labs!

Šādus pasākumus var noorganizēt, ja ir liela komanda. Tāpēc liela pateicība Baibai Bērziņai, visiem staciju vadītājiem un palīgiem, lielu ieguldījumu deva Rēzeknes draudze, arī vairāki daugavpilieši un vairāki veselības misionāru skolas dalībnieki. Gribu pieminēt arī Ingrīdu Markusu un Žagaru ģimeni, kuri regulāri atbalsta Bērnu kalpošanas nodaļas pasākumus, paldies arī viņu unikālajiem bērniem, kuri savus talantus lieto Dievam par godu. Bet pāri par to lai ir pateicība Debesu Tēvam!

Saistītie materiāli