Ziemassvētki Adventistu Mazsalacas draudzē

25. decembris, 2016 | Guntis Bukalders

24. decembrī adventistu Mazsalacas draudze Mazsalacas kultūras centrā organizēja brīnišķīgu Ziemassvētku pasākumu bērniem un pieaugušiem. Bērni bija iestudējuši uzvedumu “Nemiers Betlēmes kūtiņā” – ludziņu par Kristus piedzimšanas notikumu. Ludziņā bija pat austrumu gudro vīru kamielis! Pasākums pulcēja vairāk kā 130 skatītāju un dalībnieku.

Pasākuma beigās vairāk kā 50 bērni saņēma Austrijas un Latvijas bērnu gatavotās Ziemassvētku dāvanu paciņas, kuras bija sarūpētas ar ADRA Austria un ADRA Latvija starpniecību un palīdzību. Atzinīgus vārdus par mācītājas Dagnijas Lapas kalpošanu Mazsalacā izteica Mazsalacas novada Sociāla dienesta vadītāja Agrita Bērziņas k-dze, ar kuru draudzei jau ir izveidojusies laba sadarbība, palīdzot vietējās apkārtnes iedzīvotājiem.

Pirms pāris nedēļām mācītāja Dagnija Lapa kopā ar Salacgrīvas draudzi organizēja labdarības koncertu, kur vāca ziedojumus sešpadsmitgadīgai Salacgrīvas vidusskolas audzēknei Elīnai Ozolai nepieciešamo ortožu iegādei. No nepieciešamās summas EUR 4000 koncerta laikā tika saziedoti EUR 1277.

Mācītājai no sirds rūp bērnu un jauniešu izaugsme. “Es vēlos, lai bērni lietderīgi izmantotu savu laiku, nodrošinot viņiem labvēlīgu vidi garīgai un fiziskai izaugsmei. Šodien vecāki bieži vien nepievērš uzmanību savu atvasīšu audzināšanai, kas noved pie tā, ka bērni tiek atstāti savā vaļā. Ir vecāki, kuriem bērni ir lieka nasta. Bērniem vajag, kas viņus pieņem, kas viņus mīl un kas parāda viņiem labākas dzīves iespēju, kas atklāj Dieva tuvumu un mīlestību. Mans mērķis ir, lai viņi sajūt citādāku dzīves vērtību, lai izjūt, ka Dievs un draudze viņus mīl un pieņem. Mums jāizmanto laiks un iespējas, kas mums ir," saka māc. Dagnija Lapa.

Guntis Bukalders
Septītās dienas Adventistu Baltijas Konferenču Ūnijas sekretārs