Jaunā gada sagaidīšana Rīgas 1. draudzē

4. janvāris, 2017 | Mārīte Lipska

Pēc ilgiem laikiem Vecgada vakars bija iekritis tieši sestdienā. Bija zināms arī tas, ka gada nogalē Rīgā viesosies Latvijā iemīļots mācītājs Frederiks Pols no Indijas. Līdz ar to Ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītājiem radās ideja sagaidīt Jauno gadu draudzē kopīgi. Sākās lielie plānošanas darbi pie programmas veidošanas, lai tā būtu gan interesenta, gan arī garīgi bagāta. Tā nu pienāca Vecgada vakars un viss varēja notikt. Cilvēku atsaucība piedalīties pasākumā bija liela un brīžiem pat likās, ka visi nevarēs satilpt mazajā zālē, tomēr vietas pietika visiem.
 
Programma iesākās ar Frederika Pola uzrunu. Viņš runāja par vīģes koku, kas stādīts vīna dārzā.

(Lūkas 13:6-9: "Kādam cilvēkam bija vīģes koks, stādīts viņa vīna dārzā, un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam: redzi, jau trīs gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģes koka, bet neatrodu. Nocērt to! Ko tas velti izsūc zemi! Bet tas viņam atbildēja un sacīja: kungs, atstāj to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu! Varbūt tas turpmāk nesīs augļus. Bet, ja ne, tad tu vari nocirst.").
 
Vīģes kokus parasti nemēdz stādīt vīna dārzos, tie aug ceļmalās un netiek īpaši kopti. Bet šis vīģes koks, kurš izcelts no ceļmalas un iestādīts vīna dārzā, tiek kops un aprūpēts. Tam ir dots mēslojums, gaisma un ūdens – labi apstākļi, kuros pieaugt un kalpot, Kristus žēlastība un Dieva Vārds. Viņš atklāja, ka mēs katrs esam tas vīģes koks, kurš izcelts no pasaules un ielikts Dieva draudzē, un mums ir jānes atbilstoša raža – Svētā Gara auglis, par ko runā Pāvils vēstulē galatiešiem 5:22. Tie nav deviņi augļi, bet gan viens; tāpat kā mandarīns ir viens un tajā ir desmit daiviņas. Ja daļu daiviņu paņem nost, tas vairs nav auglis, tā ir daļa augļa. Īstam kristietim jābūt kā veselam mandarīnam, jānes vesels Gara auglis, nevis daļa. Mēs katrs esam draudzē ilgāku vai īsāku laika posmu, bet augļus esam nesuši pārāk maz. Viņa vēlējums bija, lai Dievs dod mums šo jauno 2017. gadu, lai mēs katrs varētu nest bagātu augļu ražu, kalpojot draudzē un sludinot Dieva Vārdu apkārtējiem. 

Pēc tik bagātīgas garīgās maizes, sekoja arī tik pat bagātīgs fiziskais mielasts, par ko bija parūpējusies pavāru komanda Māra Vanaga vadībā. Viss bija tik ļoti garšīgs!!!
 
Programmas  turpinājumā notika viktorīna. Pateicība Agrim un Laurai par sagatavotajām bilžu kartiņām, no kurām katra grupiņa varēja izveidot savu Bībeles stāstu un reizēm pat pastāstīt to netradicionālā veidā. Tālāk sekoja liecību brīži. Savās liecībās un atmiņās par šo gadu kavējās mācītājs Andrejs Āriņš. Helvi Rancāne dalījās tajā, kā Dievs ir palīdzējis viņai atvērt savas mājas durvis, lai jau 6 gadus pie viņas regulāri var notikt mājas grupa. Tāpat bija prieks redzēt un dzirdēt brāli Aleksi no vācu grupas, kurš uz mirkli bija iegriezies Latvijā. Arī Federikam bija ko pastāstīt liecību sadaļā. Protams, šajā vakarā bija daudz skaistu dziesmu, par ko bija parūpējušies Mārtiņš un Edija. Bija patīkami, ka atsaucās tēti – Andis Ārinš un Daumants Kleimanis, kuri veltīja laiku visiem bērniem, lai arī viņiem būtu kāds prieciņš un interesanti kopīgie brīži. Katram bērnam bija sagatavotas arī mazas dāvaniņas.
 
Vakara izskaņā katrs varēja piedalīties loterijā. Katram tika aploksnīte ar kādu vārdu, kas minēts Bībelē. Piemēram, sāls, ūdens, gaisma, maize utt. Bija arī tādi vārdi, kas nav tieši minēti Bībelē, bet kas asociētos ar kādu no rakstu vietām, piemēram, sērkociņi, kurpju smēre utt. Bija jāmin rakstuvieta, kas nāk prātā, ja izdzirdam konkrēto vārdu. Piemēram, izdzirdot vārdu savienojumu kurpju smēre, vajadzēja iedomāties rakstu vietu: “Cik mīlīgi ir kalnos prieka vēstneša soļi, kas vēstī mieru, atnes labas ziņas un sludina pestīšanu, kas saka Ciānai: tavs Dievs ir ķēniņš!” (Jesaja 52:7). Lai nebūtu pārāk apgrūtinoši, katram aploksnītē bija arī rakstu vieta, kur minēts konkrētais vārds. Attiecīgais Bībeles pants bija arī kā apsolījums un vēlējums Jaunajā gadā. Katrs loterijā tad arī saņēma izvilktajam vārdam atbilstošo priekšmetu.
 
Ap plkst. 23:30 katrs izvilka kartiņu, uz kuras rakstīja savu vēlējumu. Pēc tam bija jāatrod otrs ar tādu pašu kartiņu un jāapmainās ar uzrakstītajiem vēlējumiem. Tā izveidojās lūgšanu pāri un, kad tuvojās pusnakts un visapkārt jau sāka šaut raķetes, brāļi un māsas Rīgas 1. draudzē vienojās lūgšanās. Nobeigumā visi izveidoja lielu apli un abi mācītāji – Andrejs Āriņš un Mārtiņš Subatovičs – sirsnīgi aizlūdza par savu draudzi. Tagad varēja baudīt arī lielo svētku kūku, un daži vecāki ar bērniem vēl pagūt izšaut kādu raķeti. Laiks paskrēja nemanot. Visi kopumā jutās labi, ko arī apliecina dalībnieku teiktais no WhatsApp grupas “B12 Sadraudzībai”.
 
Laura un Agris Vendeļi: “Paldies, mīļā ģimene! Tiešām ļoti jauks vakars – piepildīta un sirsnīga programma, bagātīgi klāts galds un daudz mīļu cilvēku visapkārt. Labākā Jaungada sagaidīšana, kāda mums ir bijusi.”
 
Mārtiņš Subatovičs: “Ļoti pateicos visiem pasākuma veidotājiem. Tik ģimeniskus brīžus draudzē vēl nebiju piedzīvojis. Domāju, ka šādus pasākumus varētu organizēt 2 reizes gadā.”
 
Loida Tarasenko: “Sirsnīgs paldies visiem organizatoriem, pavāram un visai draudzīgai, nesavtīgajai komandai par sirsnīgo un ļoti piepildīto, Dieva tuvuma apmirdzēto Jaungada sagaidīšanu.”
 
Rīgas 1. draudzes Ģimeņu kalpošanas nodaļa: Ginta Vanaga un Mārīte Lipska

Saistītie materiāli