Zīmējumu izstāde “CEĻAZĪMES MŪSU DZĪVĒ”

24. janvāris, 2017 | Mārīte Lipska

Aicinām bērnus un pusaudžus piedalīties zīmējumu izstādē!
 
Vai atceries 10 Dieva likumus? Tos vari pārlasīt 2. Mozus 20. nodaļā. Izvēlies vienu no 10 Dieva likumiem un iztēlojies, kā tu varētu to attēlot zīmējumā un to uzzīmē.
  • Darbiņš var tikt veikts uz A4 vai A3 formāta zīmēšanas vai akvareļu lapas.
  • Darbiņam jābūt glīti noformētam, un nepieciešams darbiņa otrajā pusē uzrakstīt, kuru Dieva likumu esi attēlojis.
  • Darba otrajā pusē norādi skaidri salasāmu savu vārdu, uzvārdu, vecumu, draudzi vai dzīvesvietu.
Darbiņus jāsūta līdz 8.aprīlim uz adresi: Rīga, Baznīcas iela 12a, LV 1010 Zīmējumu izstādei (Mārītei Lipskai) vai vari nodot caur draudzes bērnu skolotājiem.
 
Visiem, kas piedalīsies, būs kāds PĀRSTEIGUMS, ko varēsi saņemt Bērnu un pusaudžu festivāla „VARAVĪKSNE” laikā, kas notiks 22. aprīlī Rīgā, Baznīcas ielā 12a.
 
Rīko Latvijas Adventistu Draudžu Savienības
Bērnu kalpošanas nodaļa.

Info mob. 29869979