Iedrošiniet cits citu!

25. janvāris, 2017 | Tālivaldis Vilnis

Bailes un nedrošība vairāk un vairāk kļūst par mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Viss mainās tik ātri, – kādi zaudē darbu, citiem ir jauni izaicinājumi izglītībā, darbā jaunas prasības utt. Cilvēki jūtas arvien nedrošāki. Ko varam darīt?
 
Mēs jums liekam pie sirds, brāļi, pamācait nekārtīgos, iedrošinait bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem! (1.Tes. 5:14)
 
Vispirms jāsaprot, ka bailes ir reāla lieta. Kā teica bijušais Latvijas izlases galvenais treneris Oļegs Znaroks – tikai vājprātīgie nebaidās. Arī Bībeles varoņi ir piedzīvojuši dažādus baiļu pārdzīvojumus. Un arī Jēzus Ģetzemanes dārzā.
 
Vēlos līdzdalīt dažas idejas, kas saistītas ar citu iedrošināšanu.
 
1. Nevajadzētu jaukt divas lietas. Bībelē rakstīts, ka citam citu jāiedrošina, bet sevi – jāpārbauda.
 
Pārbaudait paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi… (2. Kor. 13:5)
 
Reizēm dažiem kristiešiem ir tendence ļoti centīgi iedrošināt sevi, bet nopietni kontrolēt un pārbaudīt citus. Bībele tomēr māca, ka vispirms jāiedrošina citi.
 
2. Bībelē ir teikts, pēc kā pazīs kristiešus.
 
No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. (Jāņa 13:35)
 
Citu iedrošināšana ir viens no praktiskiem soļiem, kā es atklāju mīlestību citiem ticīgajiem.
 
3. Viena no vietām, kur varam cits citu iedrošināt, ir dievkalpojuma laiks, kad sanākam kopā, jo pa nedēļu esam katrs savās ikdienas gaitās.
 
Šajā aspektā mani ļoti uzrunāja Elenas Vaitas citāts:
 
„Bieži nāksies savaldīt izjūtas un atturēties runāt kaut ko tādu, kas atņemtu drosmi tiem, kuri cīnās ar kārdināšanām…Mūsu Dievu pagodinošajām sapulcēm vajadzētu būt svētām, dārgām stundām. Lūgšanu sapulce nav vieta, kurā brāļi drīkstētu viens otru kritizēt un tiesāt, kur drīkstētu parādīties nelaipna izturēšanās un atskanēt skarbi vārdi. No sapulcēm, kurās atklājas šāds gars, Kristus tiek aizdzīts, un ienāk sātans, lai uzņemtos vadību.” (Liecības Draudzei, 5. sēj., 493. lpp.)
 
Šeit tiek pamācīts, ka nedrīkstam teikt lietas, kas varētu atņemt drosmi citiem, un tāpat nevar atskanēt skarbi vārdi, kā arī nevar būt nelaipna izturēšanās. Ja tādas lietas notiek, tad Kristus tiek padzīts un ienāk cits gars. Tāpēc arī ir tik svarīgi, sanākot kopā dievkalpojumā vai kopīgās sapulcēs, domāt, kā iedrošināt citam citu. Elena Vaita zināja, ka pa nedēļu cilvēks jau tā regulāri saskaras ar prasībām un nopēlumiem darbā, un citi pat savās ģimenēs. Cik bieži ģimenēs bērni saņem uzslavas par labām atzīmēm, un cik daudz nopēlumus par to, kas nav izdevies? Visur tiek izvirzītas prasības, un cilvēks tiek mērīts un vērtēts gan profesionālā ziņā, gan pēc izskata, zināšanām, spējām, ģērbšanās veida, snieguma utt.
 
Tāpēc ir normāli, ka cilvēki, atnākot uz dievnamu, cer justies mierīgi, kā Dieva ģimenē, kur viņus pieņems tādus, kādi viņi ir. Sevišķi svarīgi tas ir laikmetā, kad prasības darbā un sabiedrībā jau aug no dienas dienā, un ne vairs pa gadiem. Dievkalpojums un dievnams nav vieta strīdiem, kur izmērīt vājākos un stiprākos, kur citam citu censties pārtaisīt.
 
Kāpēc tas ir svarīgi? Psiholoģijā to sauc par negatīviem asociāciju enkuriem. Es pazīstu cilvēkus, kurus skolas laikā kāds ir pazemojis. Tas varēja būt kāds no skolas biedriem, vai arī kāds skolotājs. Un kad es aicinu uz salidojumu, pat pēc divdesmit gadiem viņi šo nepatīkamo pieredzi atceras tik spilgti, ka joprojām nevēlas satikties. Es pazīstu arī cilvēkus, kas vairāk neapmeklē dievnamu, jo ir piedzīvojuši uzbrukumus, pārmetumus, kristīgās uzvedības pieprasīšanu utt.
 
Mums jāapzinās, ka daudzi cīnās ar kārdināšanām, un mēs nedrīkstam viņu ticību vājināt vai sagraut. Jēzus ielūzušu niedri nesalauza, un kvēlojošu dakti neizdzēsa. (Mat.12:20) Tāpēc ir tik svarīgi, dodoties uz dievkalpojumu vai tiekoties ar citiem ticīgajiem, padomāt, kā es varu šo cilvēku iedrošināt. Kā es varu “…citu celt ticībā.” (Rom.14:19) Lai es kādu celtu ticībā, man šis cilvēks ir jāiepazīst, kā arī tas, kas šo cilvēku paceļ. Lai iemācītos mīlēt cilvēkus, ir nepieciešama aktīva rīcība, un tik pēc tā var pazīt Kristus sekotājus.

Tālivaldis Vilnis
LDS Mācītāju kalpošanas nodaļas vadītājs