Astoņi adventisti dzied un priesteris lādas

24. februāris, 2017 | Adventist Mission

Mācītājs Elvis Dumitru pie stikla durvju ieejas Septītās dienas adventistu Kuca Voda draudzes namā Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē.

Ratu braucējs nelielā rumāņu ciematā atveda manu ģimeni uz adventistu draudzi

Stāsta Elvis Dumitru.
 
Šodien esmu mācītājs, jo mans vectēvs, kurš visu savu mūžu bija pareizticīgais, deva stingru apstiprinājumu Septītās dienas adventistu draudzei.
 
Kad mans vectēvs kļuva vecs, viņš runāja ar manu tēvu par ticību savās mājās nelielajā Răteşti ciematā Rumānijas vidienē.
 
„Ja tu vēlies piederēt vienīgajai patiesajai kristīgajai draudzei, tad tev ir jāiet pie Septītās dienas adventistiem”, sacīja mans vectēvs Gherase Dumitru.
 
Šie vārdi, iesēti kā sēkla, vadīja manu tēvu Aurelianu meklēt adventistu draudzi un tapt kristītam vēl komunistu pārvaldītajā Rumānijā. Līdz ar to es uzaugu adventistu ģimenē un mēs abi ar manu brāli esam adventistu mācītāji.
 
Taču kā mans vectēvs uzzināja par adventistiem?
 
Šis stāsts iesākās agrīnajos 1960. gados Răteşti, kas atrodas ap 135 km uz ziemeļiem no Rumānijas galvaspilsētas Bukarestes. Tobrīd ciematā dzīvoja tikai astoņi adventisti un varas iestādes pavēlēja tos apcietināt laikā, kad komunisti veda cīņu pret reliģiju.
 
Zirgu pajūga vadītājam pavēlēja ratos vest adventistus uz cietumu.
 
Kamēr rati, braucot pa dubļaino ceļu, kratījās un valstījās, apcietinātie adventisti iesāka dziedāt. Pajūga vadītājs klausījās, pārsteigts par skaistajiem vārdiem par Jēzu un Viņa mīlestību. Viņš pie sevis domāja: „Kā šie adventisti var dziedāt ar šādu prieku, kad tie tiek vesti uz cietumu?”
 
Pēc nedēļas šis pats pajūga vadītājs tika pasaukts aizvest ciemata priesteri uz viņa baznīcu.
 
Kad rati pa ceļam uz baznīcu iebrauca dangā, priesteris atvēra muti lāstu straumei.
 
Pajūga vadītājs šokēts to klausījās un domāja pie sevis: „Kāpēc priesteris lād savu Dievu par dangu, kad dodas uz baznīcu? Un kāpēc šie adventisti dziedāja brīnišķīgas slavas dziesmas Jēzum, kad tika vesti uz cietumu?”
 
Abi šie notikumi atstāja dziļu iespaidu uz pajūga vadītāju un viņš nolēma uzzināt ko vairāk par adventistiem. Pēc kāda laika viņš tika kristīts adventistu draudzē. Šis pajūga vadītājs bija mana vectēva labs draugs.
 
Nelielajā ciematā Răteşti mūsdienās ir aptuveni 40 adventisti.
 
Mans vectēvs nekad nebija kļuvis par Septītās dienas adventistu, taču viņš bija pārliecināts, ka neviena cita draudze neievēro Bībelē teikto tik patiesi kā tā. Īsi pirms savas nāves viņš manam tēvam pastāstīja par šo pajūga vadītāju un iedrošināja pievienoties adventistu draudzei.
 
Mēs bieži vien domājam, ka cilvēki nav ieinteresēti, ko mēs darām mājās vai darbā. Taču cilvēki vienmēr mūs vēro. Apcietinātie adventisti ratos nemaz nenojauta, ka pajūga vadītājs ar apbrīnu klausījās viņu slavas dziesmās, un ka viņu uzticība izveidos vismaz divas adventistu paaudzes manā ģimenē.
 
Elvis Dumitru, 26 g. v., kalpo par palīgmācītāju Kuca Vodas Septītās dienas adventistu draudzē Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē.

Endrjū Makčesnijs


Avots: Adventist Mission