Pārsteigumi, kad draudze aizlūdz par pazudušo avi

9. marts, 2017 | Adventist Mission

Attēlā. Mācītājs Loids Perins tur rokās draudzes locekļu sarakstu savā kabinetā Miltonas Septītās dienas adventistu draudzē Miltonfrīvoterā, Oregonas štatā ASV

Negaidīta satikšanās lielveikalā un ārpus štata vēstule palīdz mācītājam atjaunot kontaktus ar zudušiem locekļiem
 
Draudze, kurā esmu mācītājs, atrodas ASV Oregonas štatā, Tajā ir 491 draudzes loceklis, taču tikai 38% no tiem ir aktīvi, ja pie tiem vēl pieskaita vecos draudzes locekļus, kuri paliek mājās fizisku vai garīgu ierobežojumu dēļ, tad mēs iegūstam 44% no visa draudzes locekļu saraksta.
 
Tas nozīmē, ka 56% no visiem draudzes locekļiem nav aktīvi – tas ir skaitlis, kas nemaz nav neparasts pēdējos desmit gadus, kopš esmu mācītājs Septītās dienas adventistu draudzē ASV. Šī problēma nav tikai ASV. Visā pasaulē aptuveni puse no visiem kristītajiem Septītās dienas adventistu draudzē pēdējos 50 gados, saskaņā ar Adventistu Vispasaules draudzes arhīvu, statistiku un izpēti, ir pametuši draudzi.
 
Taču Septītās dienas adventistu draudzei ir pienākums ganīt ganāmpulku. Apustulis Pēteris 1. Pēt. 5:2 raksta: „ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā”.
 
Tā nu mēs iesākām pārlūkot draudzes sarakstu Miltonas Septītās dienas adventistu draudzē Miltonfrīvoterā, Oregonas štatā. Mēs cenšamies noteikt neaktīvo draudzes locekļu atrašanos vietu, kontaktēties ar tiem un aicināt tos atpakaļ. Neizbēgami mēs noslēdzam sarakstu ar locekļiem, kuri vienkārši ir pazuduši pavisam. Gluži kā iepriekšējās draudzēs, es izplatu šo draudzes locekļu sarakstu katrai draudzes amatpersonai. Mēs lūdzam katru dienu par katru no šiem pazudušajiem draudzes locekļiem, saucot tos vārdā un lūdzam Dievu pēc palīdzības tos atgūt atpakaļ.
 
Pārsteigumi notika, kad iepriekš to biju darījis Linvūdas Septītās dienas adventistu draudzē Spokanā, Vašingtonas štatā. Mēs izveidojām 30 pazudušo draudzes locekļu sarakstu un lūdzām Dievu, lai varētu viņus sastapt. Pēc dažām dienām draudzes amatpersona man piezvanīja un sacīja: „Esmu lielveikalā un kā tev šķiet, ko esmu saticis stāvot rindā? Tas ir viens no pazudušajiem draudzes locekļiem. Man ir viņa telefona numurs un adrese.”
 
Trīs nedēļas vēlāk, kad mēs bijām iesākuši lūgt, es saņēmu vēstuli no sievietes, kura bija pametusi draudzi pirms 15 gadiem. Sieviete rakstīja, ka ir pārstājusi apmeklēt draudzi pēc tam, kad nebija atgriezusi atpakaļ stāstu grāmatu draudzes bibliotēkā. Viņa bija pārcēlusies uz citu štatu un, viņa rakstīja, bijusi pārāk slinka, lai rastu veidu kā atgriezt atpakaļ grāmatu. Tomēr viņas sirdi mocīja vainas sajūta, kas indēja viņas attiecības ar Dievu. Grāmata un citi apstākļi spieduši viņu pamest draudzi.
 
Sieviete rakstīja, ka pēkšņi ir atcerējusies par grāmatu un jutusi pārliecību, ka ir nepieciešams doties uz draudzi. Viņa atvainojusies, ka bija paņēmusi grāmatu, un atsūtīja 50$, lai segtu tās izmaksas un 15 gadu soda naudu par tās vērtību.
 
Nekavējoties es piezvanīja sievietei un mums bija patīkama saruna. Kad es klausījos viņas stāstā, es sapratu, ka viņas pārliecības sajūta iesākās tikai tad, kad draudze bija iesākusi lūgt, atrodoties 2400 km attālumā. Es viņu savienoju ar vietējās draudzes adventistu mācītāju un viņa kļuva par tās draudzes aktīvu locekli.
 
Šī sieviete bija par svētību arī mūsu draudzei. Ar viņas atļauju es šo stāstu pastāstīju mūsu draudzes locekļiem. Mēs priecājāmies par šo spēcīgo atgādinājumu, ka lūgšana darbojas.
 
Mēs nesam noskaidrojuši visu pazudušo draudzes locekļu atrašanās vietas. Tomēr ar lūgšanu palīdzību trīs mēnešu laikā mēs bijām atraduši divas trešdaļas no pazudušajiem draudzes locekļiem. Mēs ar tiem sazinājāmies un aicinājām tos atgriezties draudzē. Vairāki atsaucās aicinājumam.
 
Drīz vien mēs iesāksim aizlūgt par pazudušajiem Miltonas draudzes locekļiem. Mana sirds tiek aizkustināta, kad es aplūkoju mūsu draudzes sarakstu. Es redzu aktīvas draudzes locekles divu meitu vārdus, kuras bija uzaugušas draudzē, apprecējās un pārcēlās prom. Viņas vairs nav saistījušās ar draudzi un es zinu, ka šī patiesība smagi nospiež viņu mātes sirdi. Kad šīs mātes vīrs nomira, viņa pārcēlās uz citu štatu, taču viņas vārds ir palicis draudzes sarakstā, kā arī šo divu meitu vārdi. Šie bērni uzauga draudzē, bet to vairs neapmeklē.
 
Es ilgojos redzēt Dieva atbildi uz mūsu lūgšanām. Es turu šo draudzes locekļu sarakstu uz sava galda, lai tas būtu par atgādinājumu lūgt. Mums ir nepieciešams atrast pazudušo avi un aicināt to atpakaļ.

Loids Perins

Avots: Adventist Mission