Dieva Jērs

14. aprīlis, 2017 | Vilnis Latgalis

Kristus atklāsme cilvēcei ir neparasta un pat mulsinoša. Jānis Kristītājs ieraugot Jēzu iesaucās: "Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku.” Vecās Derības upuru sistēma atklāja Dieva glābšanas plānu cilvēcei. Šie upurētie jēri simbolizēja Dieva sevis paša upurēšanu, lai atrisinātu grēka problēmu un dotu iespēju atgriezties pie sākotnējā Radīšanas plāna. Pirmo cilvēku neuzticības dēļ mēs visi esam zem grēka lāsta, bet Kristus Golgātas uzvaras dēļ mums ir piešķirtas tiesības grēka algas vietā saņemt mūžīgās dzīvības dāvanu. Universa Radītājs un grēcinieku Glābējs, Dzīvības devējs un uzturētājs, manā un tavā vietā uzņēmās šī lāsta sekas, lai dāvinātu mūžīgas pazušanas vietā mūžīgu dzīvību… Tās ir grūti izprotamas kategorijas. Kurš gan spēj aptvert Universa robežas, dievišķās gudrības dziļumus vai beznosacījuma mīlestības plašumus?  Tomēr mums ir dotas spējas apjaust, ka Kristus upuris ir lielāks par visu, ko vien varam iedomāties vai saprast. Vēstulē Ebrejiem, tās autors šādi apraksta Glābšanas plānu darbībā.

“Jo Kristus neiegāja rokām darinātā svētnīcā, kas būtu patiesās atveids, bet pašās debesīs, lai no tā brīža stāvētu par mums Dieva vaiga priekšā. Viņš neiegāja, lai daudzkārt pienestu upurim sevi pašu, kā augstais priesteris katru gadu ieiet svētnīcā, pienesot ikreiz cita asinis, – jo tad kopš pasaules radīšanas viņam būtu vajadzējis daudzkārt ciest, bet nu viņš, laiku beigās reizi par visām reizēm ir atklājies, lai izdeldētu grēkus, sevi pašu upurēdams. Tāpat kā cilvēkiem ir nolikts mirt tikai vienreiz, un pēc tam tiesa, tā arī Kristus ir upurēts reizi par visām reizēm, lai daudzu cilvēku grēkus izdeldētu; Viņš atklāsies otrreiz – ne vairs grēku dēļ, bet par pestīšanu tiem, kas uz Viņu gaida." (Ebrejiem 9:24-28 Jaunais tulkojums)

Gaidot Kristus godības drīzo atklāšanos, vērtēsim Viņa upuri kā visvērtīgāko Dieva dāvanu, ko varam atrast šajā pasaulē! Pārdomāsim biežāk Kristus mīlestību, kas mūsu dēļ upurēja sevi! Pieminēsim Viņa augšāmcelšanos un tieksimies savā ikdienas dzīvē pēc Viņa Valstības un Viņa taisnības. 

Vilnis Latgalis​
Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu Savienības bīskaps