Oficiālais paziņojums attiecībā uz maldinošo informāciju par Septītās dienas adventistu Baznīcas darbību Krievijas Federācijā

18. maijs, 2017 | Eirāzijas divīzija

“Informācija no neoficiāliem avotiem neatbilst realitātei,” viņi paziņo.

Eirāzijas Septītās dienas adventistu Baznīcas divīzija, kuras sastāvā ir Krievijas Federācija, pagājušajā nedēļā publicēja oficiālu paziņojumu, mēģinot stāties pretī kļūdainajām ziņām par Baznīcas stāvokli šajā valstī. Paziņojums, ko parakstīja Baznīcas reģionālais prezidents Kaminskis un sabiedrisko attiecību un reliģiskās brīvības direktors Gončarovs, cenšas mazināt bailes pēc maldinošās informācijas internetā, ka Septītās dienas adventistu Baznīcas darbība valstī varētu tikt aizliegta.

Turpinājumā oficiālais adventistu līderu paziņojums.

Oficiālais paziņojums attiecībā uz maldinošo informāciju par Septītās dienas adventistu Baznīcas darbību Krievijas Federācijā


Ņemot vērā internetā publicēto par plāniem aizliegt Septītās dienas adventistu Baznīcas aktivitāti Krievijā, mēs oficiāli paziņojam, ka jebkāda šāda informācija, saņemta no neoficiāliem avotiem, neatbilst patiesībai.

Septītās dienas adventistu Baznīca Krievijas Federācijā ir uz sabiedrību mērķēta konfesija ar vairāk nekā 130 gadu pieredzi kalpošanā šajā teritorijā. Tā ir valsts likumus ievērojoša ticīgo grupa, kas ar savu dzīvi un kalpošanu cenšas pozitīvi ietekmēt apkārtesošo sabiedrību.

Pēdējo gadu laikā Baznīca savstarpējas cieņas garā ir izveidojusi konstruktīvu dialogu ar valsts autoritātēm, kas paver jaunas iespējas, kā izmantot Septītās dienas adventistu Baznīcas resursus, lai apmierinātu sabiedrības vajadzības. Patiešām, programma “Ģimenes veselība – tautas veselība”, kas saistīta ar dzīvesveida slimību novēršanu, tiek īstenota, izmantojot sabiedriskos fondus, saskaņā ar Krievijas Federācijas prezidenta rīkojumu. Tas apliecina faktu, ka Baznīcas piedalīšanās publiskajā dzīvē ir valsts autoritāšu atzīta.

Ņemot to vērā, mēs vēlreiz svinīgi paziņojam, ka nav nekāds pamatots vai saprātīgs iemesls aizliegt Septītās dienas adventistu Baznīcas darbību Krievijas Federācijā.

M.F. Kaminskis
Septītās dienas adventistu Ģenerālkonferences Eirāzijas divīzijas prezidents.

O.J. Gončarovs
Sabiedrisko attiecību un reliģiskās brīvības direktors
Septītās dienas adventistu Ģenerālkonferences Eirāzijas divīzija
Reliģisko organizāciju sadarbības konsultatīvās padomes loceklis
Krievijas Federācijas prezidenta pakļautībā