Baltijas ūnijas sanāksme par evaņģelizāciju jeb “Matrix on Evangelism”

22. maijs, 2017 | Mindaugas Pikūnas

Baltijas ūnijas komanda bija uzaicinājusi draudzes vadītājus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pulcēties kopā uz sanāksmi “Matrix on Evangelism”, lai pārrunātu pašreizējo adventistu draudzes situāciju Baltijas valstīs. Šīs sanāksmes mērķis bija uzsākt atklātu sarunu par izaicinājumiem, ko mēs piedzīvojam, un sākt meklēt kopīgas stratēģiskas idejas, kas būtu kopīgas un aktuālas visās trīs valstīs.

Pasākuma dienas pirmā daļa bija veltīta tam, lai saprastu, kādas ir draudzes locekļu tendences vietējās draudžu savienībās, kā arī lai izpētītu iespējamos iemeslus kristību skaita un dievkalpojumu apmeklētības samazinājumam.

Otrā dienas daļa ietvēra pozitīvu kalpošanas piemēru uzklausīšanu no vietējām savienībām, kā arī galveno jautājumu pārrunāšanu, kas saistās ar Jēzus dotā lielā uzdevuma piepildīšanu.

Sanāksmes rezultātā vadītāji apkopoja tās izaicinošās jomas, pie kurām ir nopietni jāstrādā:
  1. Vadītāju apmācība. Mācītājiem ir jāuzņemas aktīvāka loma draudzes locekļu apmācībā.
  2. Draudzes veselība. Veselas draudzes aug. Ir nepieciešama nopietnāka “Draudzes dabīgās attīstības” kā izvērtēšanas instrumenta īstenošana, kā arī tai jābūt kā funkcionējošai paradigmai, kā mēs raugāmies uz savām draudzēm un kā tās organizējam.
  3. Jaunu draudžu veidošana. Ir labāk jāsaprot, kā šī Bībeles pieeja kalpošanai var tikt izmantota.
  4. Garīga atmoda. Atmoda sākas cilvēka sirdī. Draudžu locekļiem ir jānāk tuvāk Jēzum. Tikai tad viņiem būs kaut kas, ko piedāvāt cilvēkiem, kas ir nonākuši grūtībās.
  5. Vadītāju atbalsta sistēma. Attīstīt vadītāju atbalsta sistēmu (dažādos draudzes organizācijas līmeņos) ir svarīgi veiksmīgai kalpošanai.
  6. Attiecību atjaunošana ar “pazudušajiem” draudzes locekļiem. Mūsu draudzēs ir liels skaits locekļu, kas kaut kādā brīdī pārtrauc apmeklēt draudzi. Dažreiz viņiem nepieciešams vienkārši draudzīgs uzaicinājums.
Šīs sešas galvenās tēmas nodrošinās platformu tālākajām diskusijām, adventistu draudzei Baltijas valstīs mēģinot atrast savu Bībelē balstīto tēlu pastāvīgi mainīgajā pasaulē.Turpmāk “Matrix on Evangelism” sanāksmēs mēs plānojam attīstīt tēmas, ko esam pacēluši pirmajā sanāksmē. Vienlaikus izvirzītie izaicinājumi kalpos kā stratēģisks pamatojums mūsu lēmumiem un plāniem.

2017. gada 17. maijā, Rīga, Latvija.

Mindaugas Pikūnas,
BAUC Evaņģelizācijas un jauniešu nodaļas vadītājs

Avots: bauc.lv