CREATION HEALTH – Radīšanas veselība

3. jūlijs, 2017 | Sigita Pešele

Pirmā eņģeļa aicinājums  Atklāsmes gr. 14:7 aicina bīties Dievu, dot Viņam godu un pielūgt Radītāju. Gatavojoties tiesas stundai, atgriezties pie Radītāja, atgriezties visā būtībā, no sirds, prāta un dvēseles. Tā ir vienīgā iespēja sagatavoties Kunga dienai, atgriežoties pie sākuma, pie Radītāja, un to aicina Jēzus Kristus, jo Atklāsmes gr. 1:1 skaidri pasaka, kas ir Autors šai vēstij.

Domājot par savu dzīvesveidu, mēs varam uzdot sev jautājumus: vai es respektēju Radītāja dotos padomus, vai es ar savas dzīves ieradumiem pagodinu Viņu? Vai mana pielūgsme ir tāda, kādu sagaida Radītājs? Vai mans dzīvesveids netraucē pielūgt Radītāju?  Tie ir jautājumi, kas liek domāt dziļāk nekā tikai par kaut kā ēšanu vai neēšanu, runājot par veselību.
 
No 18. maija četras svētdienas pēc kārtas Vecrīgā, kora „Latvija” zālē, Zirgu ielā 8, notika Creation Health veselības semināra pirmā daļa, iepazīstinot dalībniekus ar četriem no astoņiem veselības principiem, kas doti cilvēcei pie radīšanas. Semināru apmeklēja vidēji 60 cilvēki.  Nākošās  nodarbības ir plānotas rudenī (informācija sekos). Vairāk par programmu varat lasīt angļu valodā www.creationhealth.com

Semināra materiālus ir izstrādājuši Floridas slimnīcas (ASV) ārsti kā rehabilitācijas  iespēju pacientiem pēc izrakstīšanās no slimnīcas, aicinot izvērtēt savu dzīvesveidu un saredzēt ieradumu jomas, kurās vajadzīgas izmaiņas, lai veicinātu fizisko, garīgo un emocionālo veselību.

Tēmu saturs ir bagāts ar jaunāko zinātnisko  informāciju, kas parāda, ka pie radīšanas dotie veselības principi nav novecojuši, bet patiesi un derīgi arī mūsdienās. Nodarbībās iekļautie jautājumu testi  rosina  padomāt par savu dzīvesveidu no dažādiem skatu punktiem, izdarīt izvēles un spert soļus tuvāk Radītāja dotajiem dzīvības un veselības principiem, mainot ieradumus.Daži jautājumi  pārdomām. Vai es esmu apmierināts ar savu dzīvi? Vai mana ticība Dievam dod ilgstošu cerības, mīlestības, drošības un  iekšēja miera izjūtas, dzīves jēgu? Vai es apzinos savu dzīves mērķi?  Vai mana reliģija palīdz man būt mazāk aizkaitināmam, vairāk godīgam, atklātam, piedodošam? Vai mana saikne ar Radītāju dod man spēku izdarīt pozitīvas izvēles? Vai es pietiekami un pilnvērtīgi atpūšos un ļauju Radītājam atjaunot savus fizioloģiskos procesus? Vai esmu pietiekami aktīvs, lai ļautu asinsritei regulāri piegādāt  jaunas barības vielas un skābekli katrai vismazākajai šūniņai manā organismā? Vai mans uzturs ir bioloģiski dzīvs vai miris? Vai vide, kādā es uzturos, veicina manī  harmoniju, sakārtotas domas, pozitīvas emocijas? Vai pesimisms un optimisms ir iedzimtība jeb izvēle? Kāda ir saikne manai imunitātei un fiziskajai veselībai ar manu psihoemocionālo stāvokli?

„Kādēļ Jūs maksājat naudu par to, kas nav maize; kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam? Klausieties, klausieties uz Mani, tad jums būs daudz laba ko ēst, un dvēsele atspirdzināsies ar sātīgu barību! Piegrieziet Man savu ausi un nāciet pie Manis! Uzklausiet, tad atspirgs jūsu dvēsele! Es jums celšu mūžīgu derību, tas ir Dāvidam dotais manas žēlastības apsolījums.” (Jesajas 55:2,3)
 
Sigita Pešele