Mūsu Tēvs Debesīs

6. jūlijs, 2017 | Edija Diedrika

Šogad sezona noslēgusies arī jauniešu korim "Gaismas ceļā". Nu jau septīto gadu mūsu pēdējais koncerts notiek Ilzu baznīcā, Viesītes novadā. Šī baznīca atver durvis klausītājiem vien pāris reizes gadā, un mēs esam priecīgi katru gadu satikt jau mīļas sejas. Arī šis gads nebija izņēmums. Devāmies šai braucienā, lai iepriecinātu cilvēku sirdis.
 
Šajā gadā esam apguvuši jaunu programmu "Mūsu Tēvs Debesīs", kuras pamatā ir Jēzus dotā parauglūgšana, kur katrai sadaļai komponists uzrakstījis dziesmu. Dziesmu starplaikos cilvēki tika uzrunāti ar dažādiem stāstiem, kuros viņi varēja nojaust Dieva mīlestību un ilgas pēc viņiem. Cilvēku acīs mirdzēja asaras un zinām, ka Dievs meklēja ceļu pie katras sirds. Klausītāju rindās bija gan pagasta priekšsēdētājs, gan muižas direktors, kurš pēc koncerta visus koristus izveda ekskursijā pa savu muižu, kura šobrīd ir pārtapšanas procesā un, iespējams, arī mēs kādreiz varēsim tur sniegt koncertu.
 
Pēc koncerta saņēmām arī kādu zvanu no Neretas. Kāda dāma zvanīja, stāstot cik ļoti viņas draudzenes bijušas iespaidotas no dzirdētā koncerta un lūdza, vai varam atbraukt arī pie viņiem un sniegt šo koncertu.
 
Dievs ir tas, "kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem!" 2.Kor.9:10! Mēs esam pateicīgi būt Viņa druvā un dot, ko no Viņa rokas esam saņēmuši!

Edija Diedrika