IZZINI GALATIEŠU VĒSTULI

7. jūlijs, 2017

Sabatskolas skolotāju seminārs 23. jūlijā plkst. 11.00, Baznīcas ielā 12a, Korintas zālē.

Galvenais runātājs Daumants Kleimanis (LDS Jauniešu kalpošanas nodaļa).

Programmā sarunas par Galatiešu vēstuli, diskusijas par novitātēm sabatskolas metodikā, sadraudzība un cienasts.

Aicināti sabatskolas skolotāji, dalībnieki un visi interesenti.

Info: 29266734

Kontakti

Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība

Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: +371 67240121
E-pasts: sdaoffice@gmail.com

Saulrietu kalendārs 2016