Jūsu lielākā problēma starp tagadni un Jēzus otro nākšanu

8. augusts, 2017 | Adventist Review

“Pravietojumu balss” (Voice of Prophecy) direktors izaicina ASI draudzi ļaut valdīt Dievam
 
Savā svētrunā ASI (Adventist Laymen’s Services and Industries, adventistu uzņēmēju organizācija – tulk. piez.) 2017. gada sanāksmē, kas notika 5. augustā Hjūstonā, Teksasas štatā ASV, “Pravietojumu balss” kalpošanas runātājs/direktors Šons Bunstra (Shawn Boonstra) izteica dedzīgu aicinājumu ļaut Dievam būt uz Sava troņa un pārvaldīt mūsu personīgo dzīvi.
 
Balstoties uz apustuļa Pāvila pieminēto “grēka cilvēku” un “pazudināšanas dēlu” (2. Tes. 2:3), Bunstra brīdināja par tieksmi lasīt šo pantu ar “ārējām acīm”. “Mēs taču zinām, kas ir grēka cilvēks, vai ne?” viņš sacīja, piekrītot pravietiskajam skaidrojumam, kas paredz laiku, kad tiks ieviesta samaitāta pielūgsmes sistēma.
 
Bet ir pienācis laiks pārmaiņām, sacīja Bunstra.
 
“Jūsu lielākā problēma starp tagadni un Jēzus otro nākšanu nav mazā raga vara,” viņš sacīja kādā citā atsauksmē uz kādu pravietojumu, norādot uz politiski-reliģisku spēku, kas cīnās pret Dievu. “Lielākā problēma, ko jūs piedzīvojat, nav Rietumu civilizācijas pagrimums, ne arī Augstākās tiesas vara, ne prezidenta pēdējā pavēle, ne sieva, ne bērni un pat ne sievasmāte,” viņš ar humoru sacīja.
 
Izmantojot momentu no Bībeles stāsta, kad israēliešu vadītāji nāca pie pravieša Samuēla, lai lūgtu pēc ķēniņa, kā visām citām tautām (1. Sam. 8. nod.), Bunstra atgādināja, kā visā vēsturē cilvēce atkal un atkal ir mēģinājusi dabūt Dievu nost no Viņa troņa. Cilvēki ir mēģinājuši aizstāt Viņu ar pašu ieceltiem aizvietotājiem, viņš paskaidroja, pirms izteica secinājumu: “Vislielākā problēma, ko tu piedzīvo starp tagadni un Jēzus otro nākšanu, esi tu – tava tieksme pārņemt kontroli.”
 
Bunstra sacīja, ja mēs nepanāksim to, ka šī dziņa tiek kontrolēta un Dievs valda mūsu dzīvēs, mēs esam nepatikšanās. “Ja tad, kad zemi pārņems tumsa, Dievs nebūs Dievs tavā dzīvē, tu paklupsi,” viņš brīdināja.
 
Mācības no vēstures
 
Sākot ar imperatoru Konstantīnu 4. gadsimtā, Bunstra saviem klausītājiem Džordža Brauna sanāksmju centrā atgādināja, kas notika, kad baznīca pieņēma ķēniņu. “Iekšpuse lūdza ārpusei ienākt,” viņš teica, “kam beigās sekas bija tūkstoš gadi tumsā”.
 
Bunstra stāstīja, ka reformācija bija mēģinājums atgriezties pie Bībeles, lai atsauktu ķēniņa varu baznīcā. “Cilvēki sāka bēgt .. un sapņot, un lūgt pēc vietas bez ķēniņa,” viņš teica.
 
Tā nav nejaušība, sacīja Bunstra, ka ASV konstitūcija apraksta valdību bez ķēniņa. “Pamatlicēji zināja precīzi, ko viņi gribēja izveidot, un viņiem nebija vajadzīgs ķēniņš, jo viņiem jau bija ķēniņu Ķēniņš,” viņš teica.
 
Tomēr Bunstra uzskata, ka ASV konstitūcija šobrīd ir apdraudēta. Pēc viņa domām, tas, kas šobrīd notiek, ir tikai iesākums kaut kam ļaunākam.
 
“Mums izbeidzas atbildes,” viņš teica. “Un nav svarīgi, kurš uzvarēja vēlēšanās [ASV 2016. gadā], jo nevienam cilvēkam nav atbilžu, ko mēs meklējam.”
 
Nav laika ļaut novērst uzmanību
 
Šajā kontekstā Bunstra teica, ka viņš ir nobažījies par visu, kas novērš Dieva draudzes uzmanību. “Visai mūsu uzmanībai vajadzētu būt vērstai uz klausīšanos Dievā, kas mums saka: ‘Viss, ko es tev lūdzu, ir atrast manus bērnu un vest viņus mājās.’” Citējot draudzes līdzdibinātājas Elenas Vaitas apgalvojumu, viņš teica, ka “nav laika ļaut mūsu prātus nodarbināt ar mazsvarīgākām lietām,”[1] un uzstāja: “Mums nav laika ļaut novērst mūsu uzmanību.”
 
Bunstras vēsts noslēdzās ar cerību, uzsverot, kā Atkl. 3:20 norāda, ka Dievs grib “pusdienot” ar katru no mums, ja mēs atvērsim savas “durvis” un Viņu ielaidīsim.
 
“Tronis pieder Viņam, tad arī ļausim Viņam to ieņemt,” viņš teica. “Ja jūs to darīsiet, Viņš ļaus uz Sava troņa sēdēt arī jums.”

Markos Paseggi
 
Avots: Adventist Review
 
[1] “Liecības draudzei” 5. sēj. 452. lpp.