Trīs bērnu nometnes “Seko Jēzus pēdās!”

16. augusts, 2017 | Gaida Malaņina

Nu ir noslēdzies arī mūsu “maratons” – trīs bērnu nometnītes “Seko Jēzus pēdās!” un nobrauciens ar laivām pa Abavas upi, kurās attiecīgi piedalījās 71 bērns un 19 jaunieši. Mēs, kā rīkotāji, esam priecīgi un patiesi gandarīti.
 
Kad Kungs mudināja šo visu organizēt, mums bija liels jautājums – kā to izdarīt, jo esam cilvēki, kas strādājam. Un vēl…  nometnes bērniem vasarā organizējam nu jau septīto gadu, bet šogad pieņēmām lēmumu runāt atklāti un meklēt līdzekļus tur, kur saprot šo pasākumu mērķus un nozīmi. Visu nodevām Dieva rokās – gan norises programmu, gan līdzekļu sagādi, gan skolotāju un bērnu pulcēšanu, gan katru dienu šo pasākumu laikā. Un ziniet… tas tiešām ir to vērts!  Tas ir tik brīnišķīgi – būt rīkam Dieva rokās! 
 
Dievs vadīja visu soli pa solim un bagātīgi svētīja gan ar līdzekļiem, gan gudrību, gan jauku laiku katru dienu, gan apsardzību, gan brīnišķīgiem bērniem un saskanīgu komandu. Un protams, lielu paldies gribas sacīt katram, kas ar lūgšanām, ar līdzekļiem (arī SDA Bērnu kalpošanas nodaļai un ADRAi Latvija), ar piedalīšanos vai kā citādi atbalstīja mūsu kalpošanu.
 
Visu šo pasākumu programmu pamatā bija dažādas aktivitātes un nodarbības, bet pats galvenais, ko gribas īpaši pieminēt, ir tas, ka Dievs deva gudrību atkal un atkal sēt mazas Dieva valstības sēkliņas šo bērnu un jauniešu sirdīs. Un īpaši priecē arī tas, ka arī mēs paši – gan skolotāji, gan visi kopā un pa grupiņām varējām vienoties pateicībā un lūgumu pienešanā Dievam, un ka mēs visi tiešām piedzīvojām to, cik Dievs ir mīlošs un gādīgs. Lai pateicība Viņam par visu!
 
Gaida Malaņina
Septītās dienas adventistu Kuldīgas draudze

Saistītie materiāli