Īpaša vēsts no Teda Vilsona, Septītās dienas Adventistu Baznīcas prezidenta

11. septembris, 2017 | Teds Vilsons

Septītās dienas adventistu draudzes locekļi visā pasaulē,
 
lūdzu jūs savos dievkalpojumos īpaši aizlūgt par tiem, kas nesen ir piedzīvojuši postījumus un nāvi Karību jūras salās viesuļvētras Irma dēļ. Es esmu lūdzis par viņiem. Kur vien jūs atrodaties, lūdziet par Dieva draudzi un Viņa ļaužu liecību. Es šobrīd esmu starptautiskā ceļojumā un esmu juties spēcīgi pamudināts līdzdalīt šo vēsti jums šodien. Nāvējošā vētra Irma ir plosījusies Sv. Mārtiņa, Sv. Barta, Sv. Tomasa, Barbudas, Antigvas salās, Puertoriko, Dominikāņu Republikā, Haiti, Kubā un tagad spēcīgi apdraud Floridu, Džordžiju un Dienvidkarolīnu. Burtiski miljoniem cilvēku bēg no vētras. Tagad, šķiet, viesuļvētrai Irma pa pēdām seko viesuļvētra Hosē.
 
Lūdziet par mūsu draudzes locekļiem un citiem iedzīvotājiem, kas ir bijuši liecinieki postījumiem tikko nosauktajos apgabalos, un par tūkstošiem, kas ir piedzīvojuši postījumus Hjūstonā, Teksasā un plašajā Teksasas dienvidaustrumu reģiona piekrastes apgabalā. Es lūdzu par viņiem. Mūsu sirdis arī ir kopā ar mūsu locekļiem un iedzīvotājiem Meksikā, ko ir postījusi spēcīgā zemestrīce, skarot tādas vietas kā Oahaka, Čjapasa, Tabasko un pat Meksikas pilsētu. Bez tam viesuļvētra Katja ir uzbrukusi Verakrūzas apgabalam. Es lūdzu Dievu par mūsu ļaudīm Meksikā un par visu šo zemi.
 
Pārāk nedramatizējot, mums ir jāsaprot laiks, kurā mēs dzīvojam, un jālūdz Dievs ne tikai pēc aizsardzības, bet arī pēc Svētā Gara spēka pasludināt Dieva pēdējo dienu trīs eņģeļu brīdinājuma un cerības vēsti, pievēršoties Kristum un Viņa taisnībai, īpaši kad tiek atzīmēta protestantu reformācijas 500. gadadiena un kad parādās cilvēki, kas atvainojas par reformāciju un saka, ka tā ir beigusies. Mani brāļi un māsas, Praviešu Gars saka, ka protestantu reformācijai nebija jābeidzas ar Mārtiņu Luteru, bet tai ir jāturpinās līdz pat laika galam. Lai septītās dienas adventisti visā pasaulē Dieva žēlastībā stāv stipri par protestantu reformācijas principiem – tikai Bībele, tikai ticībā, tikai žēlastībā, Kristus kā mūsu vienīgais Starpnieks un pielūgsme tikai Dievam.
 
Mēs esam bijuši liecinieki postošām dabas katastrofām un kariem pasaulē gan pēdējā laikā, gan visā vēsturē. Pirms neilga laika taifūni iznīcināja mājas un baznīcas Vanuatu un Fidži. Man un Nensijai bija priekštiesība redzēt 5. izturības pakāpes adventistu baznīcu atjaunošanu, un novembrī mēs būsim liecinieki tādam pašam notikumam Fidži. Mēs slavējam Dievu par palīdzību un izpostītu vietu atjaunošanu visā pasaulē, ko veic ADRA, adventistu kalpošana sabiedrībai, draudzes organizācijas un draudzes locekļi, parādot praktisku Jēzus mīlestību. Lūdziet par septītās dienas adventistiem, viņiem liecinot par savu ticību, palīdzot citiem katastrofās un lielā vajadzībā šajās nesenajās un arvien notiekošajās dabas stihijās.
 
Šajos grūtību laikos pievērsīsim savas acis tikai Kristum, Viņa Vārdam un pravietiskajai misijai, kas uzticēta septītās dienas adventistiem. Lūdziet bez mitēšanās. Neļaujiet šķeltnieciskiem jautājumiem jūsu vietējās draudzēs, jūsu reģionā vai globālajā draudzē novērst jūsu uzmanību. Lūdziet par Dieva ļaudīm visā pasaulē, mums pasludinot Bībeles patiesību un dzīvojot kristīgā kalpošanā citiem. Lūdziet par Dieva draudzes jauniešiem, lai viņi ļauj Kungam izmanot sevi spēcīgā veidā par liecību citiem un lai cīnās ar ļaunajām ietekmēm ap viņiem. Lūdziet par vīriešiem un sievietēm, lai viņi apvienojas pravietiskās Svēto Rakstu adventes vēsts pasludināšanā. Lai svešas mācības, kas nav balstītas uz Bībeli, nevar jūs ietekmēt. Pētot Bībeli, pētiet arī pamācības un vadību, kas sniegti Praviešu Garā.
 
Šobrīd lūdziet par tiem Interamerikas divīzijā, ko tik ļoti ir ietekmējusi esošā viesuļvētru situācija. Lūdziet par tiem Ziemeļamerikas divīzijā, kur postījumi ir notikuši Teksasā un tagad apdraud Floridu, Džordžiju un Dienvidkarolīnu. Es lūdzu par viņiem. Lūdziet par draudzes locekļiem, organizācijām un iestādēm šajās vietās. Viesuļvētra Irma var skart Interamerikas divīzijas galveno ēku, Dienvidausturmu draudžu savienību un Floridas draudžu savienību, kā arī daudzas baznīcas ēkas un iestādes. Es lūdzu par šīm organizācijām. Pirms diviem sabatiem mana priekštiesība bija sludināt brīnišķīgajā Dienvidfloridas reliģiskās brīvības rallijā Maiami apgabalā pēc ļoti veiksmīga Starptautiskās reliģiskās brīvības asociācijas kongresa Fort Lauderdeilā un tagad visu šo apgabalu var izpostīt cita veida dabas katastrofa. Laikam ejot, mēs noteikti redzēsim reliģiskās vajāšanas un briesmīgas dabas katastrofas. Mums tas jau ir pateikts Rakstos un Praviešu Garā un mums nevajadzētu baidīties… Noliksim sevi Dieva spēcīgajās rokās. Jēzus nāks drīz!
 
Gribu lūgt vēl īpašas aizlūgšanas par nākamo Septītās dienas adventistu Ģenerālkonferences gada sanāksmi, pievēršoties iniciatīvām “Atmoda un reformācija”, “Misija pilsētās”, “Visu draudzes locekļu iesaistīšanās”, “Vispusīga veselības kalpošana”, “Draudzes locekļu aprūpe un saglabāšana”, vienotība misijā un draudzē un daudzos citos pasākumos. Lūdziet, lai Dieva draudzes vadītāji ir pazemīgi, uzticīgi kalpi un lai mēs pazemīgi virzām uz priekšu Debesu uzdevumu pasludināt pravietisko brīdinājuma vēsti Svētā Gara spēkā. Lūgsim nopietni par atmodu un reformāciju mūsu dzīvēs un draudzes kopīgajā dzīvē. Lūgsim par Svētā Gara vēlo lietu. Mani brāļi un māsas, Jēzus nāks drīz, un Viņš grib izlietot mūs, lai pasludinātu Viņa pēdējo dienu glābšanas vēsti tikai Viņā. Lai Kristus fokuss, ko varam lasīt Jāņa 9:4, ir mūsu fokuss šodien un līdz pat Viņa nākšanai: “Kamēr ir diena, mums jādara tā darbi, kas mani sūtījis; nāk nakts, kad neviens nevar strādāt.”
 
Lai Dievs svētī mūsu kā septītās dienas adventistu darbu un liecību par Viņu visā pasaulē, mums lūdzot pēc Svētā Gara vēlā lietus un pēc Kristus drīzās nākšanas.
 
Teds Vilsons
Septītās dienas Adventistu Baznīcas Ģenerālkonferences prezidents

Avots: ANN