Par mums

Lūk, bērni ir tā Kunga dāvana un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība.
Ps.127:3
 
Mērķis: atbalstīt un koordinēt Bērnu kalpošanas darbu Latvijas draudzēs.
 
Darbības virzieni:
  • bērnu sabatskolas nodarbības draudzēs;
  • bērniem un skolotājiem nepieciešamo materiālu tulkošana;
  • skolotājiem, vecākiem semināru, lekciju veidošana;
  • bērnu pasākumu atbalstīšana un organizēšana;
  • bērnu veselības izstāžu atbalstīšana un organizēšana;
  • vietējo Bērnu kalpošanas nodaļas vadītāju atbalstīšana (ievirzīšana darbā/padomdošana/viesošanās vietējā draudzē);
  • regulāra darbošanās žurnālā “Adventes vēstis” veidojot Bērnu lappusīti.
 Bērnu kalpošanas nodaļas vadītāja Mārīte Lipska mob.2986997, e pasts maritel@inbox.lv