Rīgas draudze "Korinta"

Draudzes locekļi: 72

Par mums

Mēs esam draudze, kuras pamats ir ticība Trīsvienīgajam Dievam, kas tiecas būt draudze ar pieņemošu, pozitīvi mainošu ietekmi cilvēku dzīvēs un sabiedrībā.

Mēs ticam Bībelē atklātajam Trīsvienīgajam Dievam: Tēvam, Dēlam, Svētajam Garam un tiecamies būt draudze,
1. - kas vērsta uz Dieva pielūgsmi;
2. - kas tiecas uz garīgu pilnveidošanos;
3. - kurā cilvēki atklāj un attīsta savus talantus, spējas draudzes darbībā;
4. - kas sniedz palīdzību sabiedrības vajadzībās;
5. - ko sabiedrība pazīst kā pozitīvu un pieņemošu vidi.

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. /Jāņa ev. 3:16/

Lasīt vairāk


Vēsture

2001. gada septembrī Latvijas draudžu darbinieki devās uz konferenci Nīderlandē Debronā. Tur starp citām lietām bija iespēja iepazīties ar kafejnīcas draudzes darbību. Vadoties no redzētā ārzemēs, tika izlemts dibināt līdzīgu draudzi arī Rīgā. Tā dibināta 2001. gada 2. novembrī Baznīcas ielā 12a.

Pirmo draudzes mācītāju Dzintaru Geidi vēlāk nomainīja Juris Reķis. 

Šo draudzi apmeklē Rīgas draudžu jaunieši un viņu draugi. Tur valda nepiespiesta, brīva atmosfēra. Tiek rīkotas viktorīnas, aptaujas, konkursi un tematiskas diskusijas.

Inta Jākobsone

Mācītājs

jakobsone.inta@gmail.com
(+371) 26441107

Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010

Dievkalpojumi

Sestdienās plkst. 11:00

waze