Aizkraukles draudze

Draudzes locekļi: 26

Vēsture

Adventistu grāmatu izplatītāji – kolportieri šo apkaimi bija izstaigājuši pirms kara trīsdesmitajos gados, cenšoties apmeklēt ikvienu māju. Aizkraukles pilsēta izveidojās padomju gados, tādēļ par evaņģelizāciju tajā tolaik nevarēja būt ne runas.

Pirmās evaņģelizācijas aktivitātes pilsētā iesākās līdz ar atmodas laiku. 1990. g. sludinātājs Laimonis Tomsons vadīja Bībeles izpētes semināru Aizkrauklē. To apmeklēja ap 30 klausītāju un pēc semināra izveidojās noturīga adventistu grupa, kas pēc saraksta tika pieskaitīta Jēkabpils draudzei.

1995. g. Baltijas Ūnijas padome noorganizēja Bībeles izpētes semināru, ko vadīja Tomass Neslunds. Klausītāju skaits kultūras namā pārsniedza 70 un pēc tā sekoja kristības. Siguldas draudzes sludinātājam Aināram Gailim un Siguldas draudzei tika uzticēta Aizkraukles adventistu grupas aprūpe un draudzes sapulču vadīšana katru sabatu Aizkrauklē. Kristītie pēc šī semināra tika uzņemti Siguldas draudzē.

Nākošajā gadā tika nolemts dibināt Aizkrauklē draudzi no tur dzīvojošajiem adventistiem. Draudze dibināta 1996. g. 20. decembrī.

Draudzes turpmākā darbība

1998. g. draudzē bija 36 draudzes locekļu.

1998. g. Aizkraukles mūzikas skolā notika vēl viens Bībeles izpētes seminārs, kuru vadīja Andrejs Āriņš, Valdis Zilgalvis, Viktors Geide, Ainārs Gailis un Laimonis Tomsons.

2001. g. martā tika rīkots Bībeles izpētes seminārs Aizkraukles pagasta kultūras namā.

Ainis Kaspars

Mācītājs

ainis.kaspars@gmail.com
(+371) 29947699

Baznīcas 1, Aizkraukle, LV-5101

Dievkalpojumi

Sestdienās
plkst. 11:00 - Svētruna 
plkst. 12:30 - Bībeles izpēte (Sabatskola)

waze