Cēsu draudze "Sadraudzība"

Draudzes locekļi: 55

Vēsture

Pirmdienas vakaros, 10 gadu garumā, slud. Jānis Mucenieks, savā dzīves vietā, Līgatnes ielā 1, aicināja cilvēkus uz Bībeles stundām. Šī grupa izauga līdz 30 cilvēkiem.

2003. gada aprīlī domubiedru un atbalsta grupa pieņēma lēmumu par jaunas – otras adventistu draudzes veidošanu Cēsu pilsētā. Tika saņemts akcepts no Latvijas draudžu Savienības.

2003. gada 7. jūnijā notika kristības Āraišu ezerā, kurā tika kristīta pirmā draudzes locekle. Pēc nedēļas, 14.jūnija sabata pēcpusdienā, topošās draudzes interesenti devās meža ieskautajā Gaujas krastā un noturēja pirmo draudzes dievkalpojumu.

Turpmāk dievkalpojumi tika noturēti Cēsīs, Jāņmuižā, Priekuļos, vasaras periodā dažādās vietās brīvā dabā. Liels uzsvars tika likts uz mazo grupu darbību darbdienu vakaros. 2004.gadā topošajā draudzē darbojās 10 mazās grupas ar 60 interesentiem.

Sasniedzot 20 kristītu draudzes locekļu skaitu, varējām draudzi oficiāli reģistrēt. 2006.gada 27.maijs – Cēsu draudzes „Sadraudzība” dzimšanas diena – dibināšanas dievkalpojums notiek L.Kalēja ielā 6, sv.Annas luteriskās draudzes lūgšanu namā. To vada slud. Jānis Mucenieks.

Latvijas Draudžu Savienības (LDS) kongresā 2008.gada 28.augustā delegāti nobalso par draudzes uzņemšanu Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu sastāvā. 

Dāvis Trubeckojs

Mācītājs

davis.trubeckojs@gmail.com
(+371) 26096589

Zaķu iela 11, Cēsis, LV-4101
www.facebook.com/sadraudziba/

Dievkalpojumi

Sestdienās
plkst. 10:00 - Bībeles izpēte (Sabatskola)
plkst. 11:30 - Svētruna

Ceļa meklētāju klubs "Sadraudzība"

Tā ir starp­tau­tiska organizācija, kas domāta bērniem un pusaudžiem no 10­ līdz 16 gadiem. Šādi klubi darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs, kur vairāk nekā miljons Ceļa Meklētāju ir apvienoti 30 000 klubos. Organizācijas mērķis – attīstīt gan garīgās, gan fiziskās, gan intelektuālās dotības. Un visa pamatā ir centieni mācīt pusaudžiem veidot personiskas attiecības ar Dievu. 

www.celamekletaji.lv

Kontakttālrunis: 26469951 (Gunta)

waze