Ezeres draudze

Draudzes locekļi: 20

Vēsture

Ezeres draudzi dibināja 1994. g. rudenī.

Kopš 1989. g. adventistu Saldus draudze uzsāka kolportāžas darbu un izplatīja literatūru Saldus rajonā. Viņu plāns bija apmeklēt katru māju. Šādi katru svētdienu Saldus draudzes locekļi 4-5 automašīnās brauca uz noteiktu apdzīvotu vietu, to skaitā arī Ezeri, un devās pie cilvēkiem. Šo misijas aktivitāti vadīja sludinātājs Genārijs Roderts.

Ezerē līdz tam adventistu nebija, bet pēc kolportieru apmeklējuma atsevišķiem cilvēkiem radās interese. Tas bija arī atmodas laiks. Šiem cilvēkiem tika pasniegtas Bībeles stundas un ļaudis apmācīti. Pēc mācībām sekoja kristības un Ezerē kristītie tika sapulcināti vienkopus Ezeres kultūras namā, bet tad vecajā ciema padomes ēkā. Šādi izveidojās Ezeres draudze. Sākotnēji bija 9 cilvēku grupiņa, bet tā auga aizvien lielāka. Ezeres draudzes sapulces notiek vecajā ciema padomē.

Vilnis Latgalis

Ordinēts mācītājs

vilnis.latgalis@gmail.com
(+371) 26420077

Krasta iela, vecā ciema pad., Ezeres pag., LV-3891

Dievkalpojumi

Sestdienās
plkst. 10:00 - Bībeles izpēte (Sabatskola)
plkst. 11:15 - Svētruna

waze