Ērgļu draudze

Draudzes locekļi: 30

Vēsture

1995. gada rudenī sludinātājs Olivers Siliņš vadīja Bībeles semināru Ērgļos, kur pēc tā izveidojās noturīga grupa. Turpmāk šī grupa regulāri pulcējās kopā ik sabatu pēcpusdienā 16.00 Ērgļu bērnu dārza zālē.

1999.g. rudenī Bībeles seminārs Ērgļu kultūras namā, kuru vadīja Ā. Glāzers un A. Pešelis. Pēc tā 18. decembrī Valmierā notika kristības.

2002.g. februārī Ērgļu grupu vadīt uzdeva Ā. Glāzeram, kurš veicināja Ērgļu draudzes izveidošanu 2002. gada 19. jūlijā.

Ar draudzes locekļu iniciatīvu ir izveidots bērnu dienas centrs „NOA”, kas guvis arī pašvaldības atbalstu.

Sludinātāja Jura Bites kalpošanas laikā draudzes sapulces tika pārceltas uz Blaumaņa 1-3, bet no turienes uz Rīgas ielu.

Agris Bērziņš

Ordinēts mācītājs

agris.b@inbox.lv
(+371) 28358532

Rīgas iela 26, Ērgļi, LV-4840

Dievkalpojumi

Piektdienās
plkst. 18:00 lūgšanu brīži (vasaras laikā nenotiek)

Sestdienās
plkst. 11:00 - Bībeles izpēte (Sabatskola)
plkst. 12:15 - Svētruna

Ceļa meklētāju klubs "Ērgļi"

Tā ir starp­tau­tiska organizācija, kas domāta bērniem un pusaudžiem no 10­ līdz 16 gadiem. Šādi klubi darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs, kur vairāk nekā miljons Ceļa Meklētāju ir apvienoti 30 000 klubos. Organizācijas mērķis – attīstīt gan garīgās, gan fiziskās, gan intelektuālās dotības. Un visa pamatā ir centieni mācīt pusaudžiem veidot personiskas attiecības ar Dievu. 

www.celamekletaji.lv

Kontakttālrunis: 29474803 (Judīte)

waze