Gulbenes draudze

Draudzes locekļi: 19

Vēsture

Pirmās dokumentētās ziņas par adventistiem Gulbenē minētas kopš 1920. g. „Adventes Vēstnesī”, kur sacīts, ka Jēkabs Šneiders apmeklēja Vecgulbenē dzīvojošo adventistu Oskaru Priedīti.

1927.-1928. g. Gulbenes adventistu grupā kalpoja Jānis Birziņš, kurš brauca no Alūksnes. 1928. g. adventistu grupu Gulbenē apkalpoja Alfrēds Mednis.

Ap 1929. gadu Gulbenē darbojās Pēteris Purmalis, kurš sākumā dzīvoja Gulbenē un paralēli apkalpoja arī Madonas un Pļaviņu draudzes, bet tad pārcēlās uz dzīvi Pļaviņās.

Draudze dibināta 1930. g. 2. augustā. Pirmais draudzes vecākais Oskars Priedītis. Viņš šajā amatā atkārtoti tika ievēlēts līdz draudzes likvidēšanas brīdim.

Lasīt vairāk


Draudze turpmākajos gados

1929.-1934. g. draudzē kalpoja Jānis Driķis. Viņš dzīvoja Gulbenē Kalpaka ielā 3 dzīvoja. No Gulbenes viņš 1934. g. devās pensijā.

1933. g. draudzes vecākais Oskars Priedītis, draudzes rakstvedis Ruta Driķe, sabatskolas vadītājs Rūdolfs Sēlis. Draudzes sapulces notika katru sabatu Rīgas ielā 21 plkst. 10:00 no rīta.

Ēkā Rīgas 21, kur sapulcējās Gulbenes draudze, izcēlās ugunsgrēks. Tas notika 1933. gada naktī no 10. uz 11. novembri. Vētras laikā sāka degt nams. Samērā ātri uguns tika pamanīta un tūdaļ ļaudis ķērās pie dzēšanas. Tajā brīdī pie dzēšanas nepiedalījās adventisti, par notikušo viņi uzzināja tikai vēlāk. Dzēšanas laikā kāds atcerējās, ka pirmajā stāvā atrodas draudzes telpas un, ievērojiet – ļaudis, kas nebija adventisti, izsita logu un sāka glābt draudzes inventāru. Tika izvilkti ārā soli, klavieres, grāmatas u.c. priekšmeti. Kad uguns tika apdzēsta, bija iespējams novērtēt skādi. Cieta daļa no ēkas, bet draudzes sapulces telpas necieta, ja neskaita, ka uguns bija sācis spiesties no blakus telpas un daļa no plakātiem un tabulām bija apdegušas. Gulbenieši brīnījās, ka šīs telpas palika neskārtas, lai gan likās, ka tūdaļ arī tās aizdegsies. Kā arī brīnījās, ka šādā lielā vējā bija izdevies uguni tik ātri apdzēst.

1934. g. par draudzes rakstvedi tika ievēlēts Herberts Driķis. Draudzē tika organizēts arī neliels koris, kuru vadīja Olga Ķīķis, bet jau nākamā gada ievēlēšanas sarakstā kora vadītāja amatam pretī ievilkta svītra. Draudzes kopīgās dziesmas pavadīja Oskars Priedītis.

1935. gadā draudzē bija 14 locekļi, bet 1936. gada sākumā draudzē bija 19 draudzes locekļi un 4 mazgadīgie.

Draudzes likvidēšana

1937. g. draudze vairs netika reģistrēta un tās locekļi pēc saraksta pievienoti Alūksnes draudzei. 1937. g. par Gulbenes grupas vadītāju turpmāk tika izraudzīts: Oskars Priedītis.

Pēc kara draudze netiek atjaunota, jo trūka nepieciešamais skaits draudzes locekļu.

Draudzes atjaunošana

1989. gadā tika izveidota adventistu grupa Gulbenē, kuru veidoja Gulbenē dzīvojošie Alūksnes draudzes locekļi.

1989. gada 7. maijā tika iesvētītas Gulbenes draudzes telpas Latgales ielā 7. Šīs telpas sagatavošanā lielu darbu pielika sludinātājs Ojārs Incenbergs un Alūksnes draudzes locekļi. Par ziedojumiem tika iegādāti krēsli un citi jaunajai draudzei nepieciešamie priekšmeti. Telpu atklāšanai tika saņemta pilsētas domes atļauja un uz atklāšanas pasākumu tika uzaicināts arī pilsētas mērs. Viņš ieteica šo pasākumu rīkot luterāņu baznīcā. Pasākumā piedalījās pats Gulbenes mērs un savā uzrunā kavējās pie septītās dienas adventistu draudzes vēstures. Ar luterāņu draudzes atļauju šajā pasākumā tika izmantotas baznīcas ziedojumu kastes, kuras pēc pasākuma neatvērtas nodotas luterāņu draudzei pateicībā par telpu izīrēšanu pasākumam. Vēlāk, kad Gulbenē tika atjaunots piemineklis Latvijas atbrīvotājiem, luterāņu draudze ziedoja šim mērķim šos līdzekļus, kas bija savākti šī pasākuma laikā.

Gulbenes draudzē sapulces notika katru sestdienu 15.00 un katru otrdienu pēcpusdienās Bībeles nodarbības.

Sludinātājs Einārs Negribs Gulbenes grupai kalpo īsu laiku, no 1989.g. 8. decembra līdz 1990. g. jūnijam.

1990. gada 15. septembrī kā sludinātāja vietas izpildītājs uz Alūksni atnāk sludinātājs Ārijs Glāzers (1992. g. 11. janv. Viņš tiek iesvētīts kā draudzes vecākais). Viņš kalpo arī Gulbenes grupiņā.

Latvijas draudžu savienības kongresā 1994.gada maijā Āriju Glāzeru nozīmē darbā uz Smiltenes draudzi. 18. jūnijā uz Alūksnes un Gulbenes draudzi no Kandavas atnāk strādāt sludinātājs Juris Bite.

1996. gadā tiek organizēta kolportāža Gulbenes pilsētā un rajonā.

1997. gada rudenī Gulbenē, sākumskolā māsa Lilija Švekere iesāk vadīt svētdienas skolu 16 dažādu konfesiju bērniem. Tas turpinās līdz 2000. gadam.

Kolportāžas darbs tiek veikts ne tikai Alūksnes rajonā, bet arī Balvos un Gulbenē.  Tā rodas iespējas sastapt interesentus, pie kuriem strādā individuāli.

2002. g. 2. februārī Alūksnē tiek iesvētīta M. Ozola draudzes vecākā amatam, vada dievkalpojumu Viktors Geide.

2002. gada 24. jūlijā Skaidrīte Teremto no Rīgas I draudzes Gulbenes grupiņai uzdāvināja klavieres.

Draudzes sapulces vietas

Iesākumā sapulces notika Gulbenē, Rīgas 21.

Pēc ugunsgrēka 1933. g. tika meklētas jaunas telpas un tās atrastas Tirgoņu ielā 2, kur sapulces notika katru sabatu 10:00 no rīta. Šajās telpās draudze pulcējās līdz draudzes likvidēšanas brīdim.

Pēc draudzes atjaunošanas 1989. g. tā pulcējās Gulbenē Latgales ielā 7. Šīs telpas sagatavošanā lielu darbu pielika sludinātājs Ojārs Incenbergs un draudzes locekļi. Sapulces notika katru sestdienu 14.00.

2000. g. 4. novembrī tiek atklāta un iesvētīta jaunā dievkalpojumu telpa Līkā ielā 36. Iesvētīšanas dievkalpojumu vada Savienības prezidents Viesturs Reķis.

Miks Možeiko

Mācītājs


(+371) 28608585

Līkā iela 36, Gulbene, LV-4401

Dievkalpojumi notiek attālināti

Sestdienās (mēneša 2. un 4. nedēļā)
plkst. 13:00 - Bībeles izpēte (Sabatskola)
plkst. 14:00 - Svētruna

Ceļa meklētāju klubs "Meža gulbji"

Tā ir starp­tau­tiska organizācija, kas domāta bērniem un pusaudžiem no 10­ līdz 16 gadiem. Šādi klubi darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs, kur vairāk nekā miljons Ceļa Meklētāju ir apvienoti 30 000 klubos. Organizācijas mērķis – attīstīt gan garīgās, gan fiziskās, gan intelektuālās dotības. Un visa pamatā ir centieni mācīt pusaudžiem veidot personiskas attiecības ar Dievu. 

www.celamekletaji.lv

Nodarbības notiek ceturtdienās plkst. 19:00, Tirzas pamatskolas internātā.

Kontakttālrunis: 26485078 (Ina)

waze