Krāslavas draudze

Draudzes locekļi: 11

Vēsture

Zināms, ka 1929. g. Krāslavā Domes ielā 23 dzīvoja un kā misijas darbinieks kalpoja Kirils Ziediņš. Pēc tam viņš īsu laiku kalpoja Daugavpils draudzē par evaņģēlistu. Tad 1931. g. īsu brīdi Ziediņš vēlreiz dzīvoja Krāslavā.

Nav ziņu par kristītajiem draudzes locekļiem Krāslavā pirms Otrā pasaules kara. Tajā pat 1929. g. Krāslavā darbojās arī Arnolds Lejnieks, kurš tika nosūtīts uz šo pilsētu pēc misijas skolas absolvēšanas un dzīvoja te 2 mēnešus. Uz Krāslavu 1929. g. sākumā tika nosūtīts darboties arī rēzeknietis Jūlijs Peksis.

Draudze dibināta 1997. g. pēc sludinātāja Vitālija Kroitora vadītā Bībeles izpētes semināra, kad pēc tā kristījās 12 personas.

2002. g. pilsētā notika Bībeles izpētes seminārs „Jaunas dzīves sākums”, kuru vadīja Viktors Geide.

Kopš draudzes dibināšanas brīža tajā kalpo Vitālijs Kroitors.

Draudzes vecākie: Sergejs Bļinovs, Nikolajs Davidovs.

Viktors Ļisovs

Mācītājs

viktor.lisov1978@gmail.com
(+371) 26268261

Rīgas 26, Krāslava, LV-5600

Dievkalpojumi

Sestdienās
plkst. 10:00 - Bībeles izpēte (Sabatskola)
plkst. 11:30 - Svētruna

Māzā grupa

Sestdienās
plkst. 18:00 Vienības ielā 59-45. Kontakttālrunis: 26158123 (Nikolajs)

waze