Rīgas 2. draudze

Draudzes locekļi: 46

Vēsture

Rīgas adventistu draudzē iesākumā sapulces notika divās valodās – latviešu un vācu. Uzrunas un sabatskolas nodarbības tika tulkotas un tas sagādāja zināmas neērtības, tādēļ 1910. gadā tika pieņemts lēmums Rīgas draudzi sadalīt latviešu Rīgas I draudzē un vācu Rīgas II draudzē. Draudžu sapulces abām draudzēm vienmēr ir notikušas vienā ēkā. Piemēram, Brīvības ielā 11 latviešu Rīgas I draudze pulcējās lielajā zālē augšā, bet vācu Rīgas II draudze pulcējās mazajā zālē lejā.

1910. g. 3.-8. martā Jelgavā (Mitavā) notika otrais Baltijas savienības kongress, kurā šo draudzi pārstāvēja 10 delegāti un kongresā uzstājās divi kori: latviešu koris no Liepājas draudzes un vācu koris no Rīgas draudzes. Šis fakts norāda, ka Rīgas vācu draudzes koris tolaik bija viens no labākajiem adventistu draudžu koriem.

Lasīt vairāk


Kopš 1928. gada draudzes sapulces notika Brīvības ielā 11 svētdienās 19.00 un trešdienās 19.00. Vācu draudze rīkoja kopīgus pasākumus ar Rīgas latviešu draudzēm un valodas barjera nepastāvēja īpaši liela, jo tolaik daudzi latvieši zināja vācu valodu.

1936. gada sākumā draudzē bija 140 draudzes locekļi un 16 mazgadīgie.

Draudzes muzikālo pavadījumu izpildīja A. Vegele, G. Grīnberga, A. Klebais, M. Klebais un S. Ņikiforova.

1940. gada 14. janvāra pilnsapulcē ar balsošanu uz Vāciju tika atlaisti 74 draudzes locekļi. Tas norāda, ka uz Vāciju repatriējās vairāk nekā puse no draudzes locekļiem.

Pēc vāciešu repatriācijas uz Vāciju par šo draudzi nav iespējams uzzināt ko vairāk.

Vācu draudze pēc kara

Draudzē pēc kara palika maz draudzes locekļu, daudzi repatriējās uz Vāciju līdz ar vācu karaspēka atkāpšanos, un tādēļ 1941.-1948. g. draudzes sapulces notika kopā ar krievu Rīgas IV draudzi Brīvības ielā 11. Šajā draudzē kalpoja sludinātājs Kārlis Sutta, bet viņu krievu valodā tulkoja evaņģēliste Amālija Blankenburga. Tolaik Brīvības ielā 11 vienlaicīgi pulcējās uzreiz četras adventistu draudzes: Rīgas 1., 2., 4. un 5. draudze. 

1948.g. 18. aprīlī Rīgas I, II, IV, un V draudzes apvienoja vienā Rīgas 1. apvienotajā draudzē. Ar šo brīdi pārstāja eksistēt pēdējā vācu adventistu draudze Latvijā.

Krievu Rīgas II draudze

Kopš 1992. g. Rīgas II draudzes nosaukums ir dots krievu draudzei Pļavniekos, Salnas ielā 2. To izveidoja pēc Bībeles izpētes semināra norises Rīgā 1992. g. Sapulces notika piektdienās 18.00, sestdienās 10.00 un 18.00, bet svētdienās 15.00.

Draudzē caur kristību bija ienākuši daudz jauni cilvēki un tie pēc to dzīves vietas tika sadalīti pa jaunām draudzēm.

Ieriķu iela 43 ("Kefa" biedrība), Rīga, LV-1084

Dievkalpojumi

Sestdienās
plkst. 10:00 - Bībeles izpēte (Sabatskola)
plkst. 11:00 - Svētruna

waze