Līvānu draudze

Draudzes locekļi: 24

Vēsture

1927. g. beigās sludinātājs Pēteris Purmalis ziņoja, ka Līvānos pastāvēja mājas grupa, kuras vadītājs bija Jānis Markovs. Šī grupa bija Daugavpils draudzes locekļi.

1930. g. uz Līvāniem evaņģēlija darbā tika norīkots Arnolds Lejnieks. Viņš kopā ar sievu apmeklēja Jēkabpils draudzes sapulces. Šī paša gada decembrī jau tika nolūkotas sapulču telpas Līvānos Rīgas ielā 59. Taču darbā nebija īpaši lielu sekmju.

Padomju gados Līvānos dzīvoja divas vecas māsas, kuras piederēja Daugavpils draudzei – Markuse un Savicka. Kad viņas nomira, tad kādu laiku Līvānos adventistu klātbūtne nebija jaušama.

Draudzes dibināšana

Laimonis Tomsons 1994. g. sākumā vadīja Bībeles izpētes semināru. Pēc tā vairākas personas izteica vēlēšanos piederēt adventistu draudzei, tādēļ 1994. g. 12. martā dibināja draudzi Līvānos. Par draudzes vecāko tika ievēlēts Juris Uzuliņš.

Draudzes turpmākā darbība

Draudze pulcējās dažādās telpās. Tā ir draudzīga, saliedēta. Tajā ir gan latvieši, gan krievu valodā runājošie. Sapulcē runāto tulko divās valodās. Draudzes iesākumā bija grūtības ar sapulču muzikālo pavadījumu, jo neviens neprata spēlēt muzikālos instrumentus. Draudzes garīgās dziesmas dziedāja magnetofona ierakstu pavadījumā.

1997. g. draudzē atkal kalpoja L. Tomsons. 1999. g. tika rīkots Bībeles izpētes seminārs ar nosaukumu „Brīnišķīgais Dieva nams”, kuru vadīja Viktors Geide un Viesturs Reķis. Semināra nodarbība dienas laikā notika Līvānos, bet vakarā – Preiļos. Tagad sapulces notiek Stacijas iela 2.

Līvānu draudzes locekle Dzintra Zoldnere trūcīgajiem bērniem noorganizēja virtuvi, kuru atbalstīja arī vietējā pašvaldība.

Dainis Rudzīts

Mācītājs

dainisrudzits@gmail.com
(+371) 26321460

Stacijas iela 2, Līvāni, LV-5316

Dievkalpojumi

Sestdienās
plkst. 10:00 - Bībeles izpēte (Sabatskola)
plkst. 11:30 - Svētruna

Lūgšanu grupa

Trešdienās plkst. 19:00. Lūgšanu grupas tikšanās tiek organizētas dažādās vietās (informācija pa tālr. 22834916).

waze