Mazsalacas draudze

Draudzes locekļi: 30

Vēsture

Kopš 1930. g. Mazsalacas adventistu grupu vadīja Jānis Buile. Viņš pats dzīvoja Mazsalacā, bet vēlāk Valkā. Jānis ar velosipēdu no Mazsalacas apbraukāja apkārtējās mājas un adventistu grupas Alojā un Staicelē. Mazsalacas draudze dibināta 1931. gada 23. maijā. Dibināšanas sapulce tika atklāta ar dziesmu „Tu gaišā diena, Dieva dotā”. Sapulci vadīja Kārlis Sutta. Sapulcē piedalījās ap 20 adventistu: Alberts Ādams, Maija Ārgale, Emma Buša, Ādams un Marta Meļķi, Vallija Meļķe, Jēkabs un Jūle Ārnavi, Jānis un Kristīne Builes. No jaunkristītajiem: Kristīne Veide, Emma Lūse, Ādams un Ieva Midegi, Liene Ozola, Milda Ivane, Anna Pirtniece, Milda Lielbārde, Ernests Ivans. Sapulce notika Mazsalacā Avotu ielā 2. Pirmais draudzes vecākais Ādams Meļķis.

Lasīt vairāk


1932.-1933. g. Mazsalacas adventisti pulcējās katru sabatu 10 Mazsalacā Avotu ielā 2 un grupu vadīja draudzes vecākais Ādams Meļķis. Mazsalacas draudzē 1934. g. bija 30 draudzes locekļi. Jānis Buile draudzē kalpoja līdz 1935. g.

1934. g. draudzes vecākais Ādams Meļķis, mantzinis Marta Buile, rakstvedis un sabatskolas vad. Emma Buša. Sapulces Rūjienas ielā 7.

Pēc Builes no 1935. g. draudzē darbojās sludinātājs Ernests Grīnbergs.

1936. gada sākumā draudzē bija 13 draudzes locekļi.

1936. g. draudzes vecākā Marta Buile. Draudze pulcējās Rūjienas ielā 7.

Draudzes likvidācija

1937. gadā draudze vairs netika reģistrēta un tās locekļi pēc saraksta tika pievienoti Rūjienas draudzei. Par Mazsalacas grupas vadītāju tika izvēlēta: Marta Buile. Sapulces turpmāk notika Mazsalacā Pērnavas ielā 6. Tie, kas sabata dienā nespēja izbraukāt Rūjienu, tie pulcējās pie Kristīnes Builes, bet piemiņas mielasti parasti notika Rūjienas draudzē reizi ceturksnī.

1940. gadā Reliģijas lietu departaments deva atļauju Rūjienas draudzei rīkot sapulces Mazsalacā Pērnavas ielā 21. Atbildīgais par šīm sapulcēm tika izraudzīts Jānis Plotnieks.

Turpmākie politiskie notikumi nedeva iespēju atjaunot draudzi Mazsalacā. Draudzes locekļi izklīda, bet palikušie kļuva veci un pamazām apmira. Nākot atmodas laikam, tika nolemts atjaunot draudzi Mazsalacā.

Draudzes atjaunošana

1991. gadā Jānis Mucenieks noturēja Bībeles izpētes semināru Mazsalacā. Ojārs Incenbergs kā kurators brauca no Cēsīm. Pilsētā jau dzīvoja divas vecas draudzes māsas un pēc semināra izveidojās kodols jaunajai draudzei. Par draudzes vecāko kļuva Uldis Šulcs.

1992. gadā Mazsalacas draudze tika atjaunota. Draudzes atjaunošanā piedalījās sludinātāji Ojārs Incenbergs un Jānis Mucenieks kopā ar Cēsu draudzes locekļiem. Pēc semināra izveidojās neliela adventistu grupa, kas sestdienās pulcējās Mazsalacas mūzikas skolas telpās.

1993. gadā draudzē bija 22 locekļu.

Draudzes sapulces vietas

Mazsalacā Avotu ielā 2.
Tad ap 1934. g. Rūjienas ielā 7.
1937. g.  Pērnavas ielā 6.
Rīgas ielā 5.

Dagnija Lapa

Mācītājs

dlapa@inbox.lv
(+371) 29485024

Rīgas iela 5, Mazsalaca, LV-4215

Dievkalpojumi notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā plkst. 11.00

waze