Ogres draudze

Draudzes locekļi: 76

Vēsture

Ogres draudzes pirmsākumi meklējami jau 1925. gadā, kad sabatskolas atskaitēs minēts, ka Ogrē pulcējas 3 adventisti uz sabatskolas nodarbībām. Šie adventisti bija Rīgas 1. draudzes locekļi. Ogrē darbojās adventistu grāmatu izplatītāji.

1935. g., kad pēc aiziešanas pensijā Ogrē uz dzīvi pārnāca Jānis Driķis ar savu ģimeni. Ogrē viņš iegādājās zemi Strēlnieku prospektā un uzsāka mājās celtniecību. Bez tam viņam uzticēja arī Pļaviņu un Skrīveru draudžu apkalpošanu. Driķu ģimene izveidoja mājas grupu, kurā pulcējās ap Ogri un Ikšķili dzīvojošie adventisti – Leišu un Žubes ģimenes. Viņu mājās dažkārt pulcējās līdz pat 15 cilvēku.

1941. g. mira Jānis Driķis, bet draudžu savienība aicināja Herbertu Driķi vispirms par Sužu skolas pārvaldnieku, bet tad par darbinieku. Ogrē aktīvas evaņģelizācijas vairs nenotika. 1964. g. Herberts Driķis ar savu ģimeni atgriezās uz dzīvi Ogrē.

Ogrē padomju gados dzīvoja ap 40 adventistu, pārsvarā Rīgas draudžu locekļi, taču draudzi dibināt pilsētā nebija izdevies.

Lasīt vairāk


Draudzes dibināšana

1989. g. draudžu savienības kongresā tika pieņemts lēmums dibināt Ogrē draudzi. 1990. g. tika iesniegts lūgums Ogres tautas deputātu padomē atļaut dibināt Ogrē adventistu draudzi. Turpmākos jautājumus kārtot tika uzticēts Herbertam Driķim, kurš tobrīd jau bija pensionējies sludinātājs. Sapulces notika Strēlnieku ielā.

1990. g. 13. augustā tika ievēlēta jaunās draudzes padome.

1994. g. Ogrē notika Bībeles izpētes seminārs, kuru vadīja Valdis Zilgalvis un Andrejs Āriņš. Draudzes locekļu skaits pēc šī semināra palielinājās.

Šajā laikā draudzes sapulces notika arodvidusskolas zālē Meža prospektā.

Tad 1997. g. pavērās ceļš iegādāties namu Brīvības ielā 4a. Tika veikti pārbūves darbi un nams tika pielāgots draudzes vajadzībām.

1998. g. 28. februārī šī nama telpas tika iesvētītas.

Draudzē ir darbojušies sludinātāji: Herberts Driķis, Valentīns Blaubergs, Aimārs Liepiņš, Modris Lapa, Laimonis Tomsons, Armands Bērziņš, Sergejs Konča, Olivers Siliņš, Ainārs Gailis.

Vitālijs Dokuka

Ordinēts mācītājs

vvdokuka@gmail.com
(+371) 25333703

Brīvības 4a, Ogre, LV-5001

Dievkalpojumi

Piektdienās
plkst. 19:00 lūgšanu brīži

Sestdienās
plkst. 11:00 - Bībeles izpēte (Sabatskola)
plkst. 12:10 - Svētruna

Ceļa meklētāju klubs

Tā ir starp­tau­tiska organizācija, kas domāta bērniem un pusaudžiem no 10­ līdz 16 gadiem. Šādi klubi darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs, kur vairāk nekā miljons Ceļa Meklētāju ir apvienoti 30 000 klubos. Organizācijas mērķis – attīstīt gan garīgās, gan fiziskās, gan intelektuālās dotības. Un visa pamatā ir centieni mācīt pusaudžiem veidot personiskas attiecības ar Dievu. 

www.celamekletaji.lv

Kontakttālrunis: 26591971 (Ilona)

waze