Olaines draudze

Draudzes locekļi: 51

Vēsture

Pirmās ziņas par adventistu darbību Olainē saglabājušās no atskaitēm par sabatskolu, ka Olainē ir notikušas sabatskolas nodarbības ar 7-8 dalībnieku piedalīšanos. Šo sapulču vieta un to vadītāji nav zināmi. Zināms tikai, ka šī grupa bijusi saistīta ar Rīgas 1. draudzi.

Olaines draudze dibināta 1994. gadā pēc Viktora Geides vadītā Bībeles izpētes semināra, kad aicinājumam slēgt derību ar Dievu atsaucās 35 cilvēki.

No tā laika Olaines draudze kultūras namā īrēja nelielu telpu bez logiem, kur varēja pulcēties trīs stundas sestdienās. Kultūras nama vadība bija labvēlīgi noskaņota, taču dažkārt draudzes sapulces sestdienās bija jāatceļ citu kultūras pasākumu dēļ.

1999. g. Bībeles izpētes semināru rīkoja Daumands Sokolovskis un draudzei pievienojās vēl aptuveni 30 cilvēku. Draudze organizēja koncertus Olaines kultūras namā.

Ap 2000. gadu līdzās sapulču telpām kultūras namā tika iekārtota spēļu zāle un tajā radītais troksnis traucēja sapulču gaitu.

2001. gada septembrī draudzes vecākā Biruta Karčevska pamanīja, ka Olainē tiek pārdota bijusī Bankas Baltija ēka Kūdras ielā 27. Ēkas īpašniekam tika piezvanīts un, uzzinājis, ka tiek meklētas telpas draudzes namam, viņš parādīja neparastu pretimnākšanu.

Tobrīd draudzes darbinieks bija Modris Lapa. Bez kalpošanas draudzē Modris Lapa regulāri veica kapelāna kalpošanu cietumā, veica Dieva Vārda sludināšanu veco ļaužu pansionātā, ar kura iemītniekiem izveidojās siltas un draudzīgas attiecības. Olainē darbojās adventistu kolportieri un izplatīja adventistu literatūru.

Telpas tika apskatīta un tās šķita piemērotas draudzes vajadzībām. Tikai… bija vajadzīgi līdzekļi telpu iegādei. Draudzes locekļi ar lūgumu vērsās pie Latvijas draudžu savienības vadības. Līdzekļi tika meklēti vietējā savienībā un lūgums tika izteikts arī Transeiropas divīzijas vadībai. Lūgšanas tika uzklausītas un jau 2001. gada nogalē bija iespējams šīs telpas iegādāties.

2002. gada 30. martā notika telpu iesvētīšana. Sapulcē piedalījās Latvijas draudžu savienības vadītājs V. Reķis, Ūnijas vadītājs V. Zilgalvis, Transeiropas divīzijas pārstāvis P. Roenfelds.

Draudzē 2005. gadā bija 62 draudzes locekļi.

Andrejs Āriņš

Ordinēts mācītājs

andrejs.arins@gmail.com
(+371) 29428061

Kūdras 27, Olaine, LV-2114

Dievkalpojumi

Sestdienās
plkst. 10:00 - Bībeles izpēte (Sabatskola)
plkst. 11:20 - Svētruna

Humānās palīdzības centrs

Pirmdienās no plkst. 16:00-18:00

waze