Valkas draudze

Draudzes locekļi: 55

Vēsture

Par draudzes pašu sākumu nav datu, zināms tikai, ka ap 1909.-1912. g. pavasari Valkā dzīvoja un strādāja Jānis Dreimanis (vecākais). Draudzes sapulču vieta: Jaunā iela 18. Draudze dibināta 1909. g.

1914. g. 12.-13. jūlijā Valkas draudzē uzturējās sludinātājs Jēkabs Šneiders un veica septiņu personu kristības.

Draudzes turpmākā darbība

1916.-1918. g. draudzē kalpoja Jānis Driķis. Viņu 1917. g. Valkas draudze ievēlēja par delegātu no Valkas draudzes uz kongresu Pēterburgā.

Šajā pat laikā no 1916.-1919. g. Valkā dzīvoja Jēkabs Šneiders. Valkā viņš izdeva laikrakstu „Adventes Vēstnesis”. Draudze pulcējās Kapsētas ielā 9. Toreiz kara laikā bija aizliegtas pulcēšanās, tādēļ, kā to atcerējās Šneidera meita Magda Lūkina, bērni bijuši sardzē un vēroja vai nenāk policija.

Lasīt vairāk


1919.-1921. g. draudzē kalpoja Augusts Zommers. Draudze pulcējās Jaunā ielā 22. Draudzē bija 90 draudzes locekļi.

1920. g. draudzi apmeklēja Jēkabs Šneiders un kristīja astoņus cilvēkus. Viņš priecīgs rakstīja: „23. aprīlī Valkas draudze svinēja priecīgus kristības svētkus. Astoņas mīļas dvēseles iestājās Dieva bērnu pulciņā, liecinot priekš sava Pestītāja."

1925. gada oktobrī Valkas draudzē pa ceļam no Rūjienas uz Rīgu ieradās un ar vārdu kalpoja Kārlis Sutta. Savā rakstā viņš piemin: „Senāk sapulces nams Valkā bija stipri ārā no pilsētas. Caur mīļā Debesu Tēva gādību vietējiem brāļiem un māsām bija izdevies atrast ļoti parocīgi noderīgas telpas Rīgas ielā 25, kuras vienu dienu priekš manas atbraukšanas bija saņēmuši. Vienu vakaru noturējām sapulci viesiem vecā, otru jaunā zālē. Arī elektrisko apgaismojumu izdevās ierīkot visā drīzumā (..) Vairāki viesi bija ieradušies no Igauņu Valkas, kuri izsacīja vēlēšanos arī uz priekšu apmeklēt priekšnesumus, kurus m. Ozola noturēs kā svētdienās, tā trešdienās (..) lai igauņu viesi varētu ierasties, jo robeža top atvērta no 7-9 vakarā.”

1928. g. draudzē bija 21 draudzes loceklis. Draudzes vecākais D. Šurlis. Sapulces notika Kūru ielā 1.

1933.-1935. g. Valkā dzīvoja un darbojās Jānis Buile, bet 1935. g. 12. augustā tika pārcelts projām no Valkas draudzes uz Salacas draudzi.

1935.-1937. g. Ernests Grīnbergs. Šajā laikā par draudzes „dvēseli” varēja uzskatīt Idu Lārmani, kas praktiski organizēja draudzes dzīvi, būdama ievēlēta par draudzes vecāko. Viņa vadīja arī nelielo draudzes kori un uz harmonijas pavadīja kopīgās dziesmas. Ida Larmane dzīvoja Valgā Puri Tan 21.

1936. gada sākumā draudzē bija 30 draudzes locekļi un 3 mazgadīgie.

Draudzes likvidācija

1937. g. draudze vairs netika piereģistrēta, tādēļ tās locekļi pēc saraksta tika pievienoti Rūjienas draudzei. Taču sabatos draudze turpināja pulcēties Valgas draudzē Igaunijas pusē, kur latviešiem no igauņu valodas tulkoja Ida Zibene (mira 1971. g.). Par Valkas grupas vadītāju 1937. g. tika ievēlēta: Emīlija Šmits-Ozola.

Draudzes atjaunošana

Valkā draudzes locekļu palika aizvien mazāk. Pēdējā adventiste pilsētā nomira 1985. gadā – Marta Štifts. Taču notika kas savāds – tieši Martas Štifts bērēs tika iesēta garīgā sēkla draudzes atdzimšanai. Māsu izvadīja Ārijs Glāzers un ar Bībeli iepazīties izteica vēlēšanos mirušās dēls Teofīls un radinieks Kārlis Meiris. Uz Valku dzīvot pārcēlās Ļebedevu ģimene. Klāt pievienojās Anna Treija. 1986. gadā izveidojās ieinteresēto grupiņa un sapulcēšanās vieta bija Zaļā ielā.

Sākās atmodas laiks. Igaunijas pusē Valgā kultūras namā 1992. gadā notika Bībeles seminārs, kuru vadīja Ulo Parna. Līdz ar igauņiem tajā darbojās arī latviešu un krievu grupas. Latviešu grupu konsultēja Ārijs Glāzers. Bībeles izpētes semināra laikā uz robežas tika ieviesta jauna robežas šķērsošanas kārtība un gandrīz jau latviešu grupa izjuka, jo par katru robežas šķērsošanas reizi bija jāmaksā 25 rubļi. Pēc semināra notika kristības un jaunkristītie pievienojās Valgas draudzei.

1994. gadā Valgā Bībeles semināru rīkoja Uldis Priede. Viņam aktīvi palīdzēja viņa sieva Inta Priede. Pēc semināra 1994. g. 30. aprīlī tika atjaunota Valkas draudze ar 16 draudzes locekļiem. Tanī dienā Valmierā notika 12 cilvēku kristības, ko veica Olivers Siliņš. Kristībnieki bija no Valkas, Vijciema un Ērģemes. Uzreiz pēc kristībām notika jaunās draudzes kopsapulce, kurā atjaunota draudze un ievēlētas amatpersonas. Par draudzes darbinieku Latvijas draudžu savienība iecēla Āriju Glāzeru.

1997. un 1999. gadā vēlreiz notika Bībeles izpētes semināri.

Ā. Glāzers Valkā darbojās līdz 2000. gadam. Ar viņu kopā līdzdarbojās jaunais darbinieks Tālivaldis Vilnis, kuram pēc tam tika uzticēta draudzes apkalpošana (no 1997.-2004.). Kopš 2004. g. Dzintars Ozoliņš. Sapulces notiek Beverīnas ielā 1.

Draudzes adreses

Kā pirmā adrese, iespējams, bija pie Jāņa Dreimaņa dzīvoklī Stropu ielā 2, kas regulāri minēta agrīnajos „Ciānas Sarga” izdevumos kopš 1910. gada. Kā nākamā vieta tiek minēta Jaunā iela 18. Pirmā pasaules kara laikā draudze pulcējās arī Kapsētas ielā 9, Jēkaba Šneidera dzīvoklī.

Draudze pulcējās arī: Jaunā ielā 24, tad arī Jaunā ielā 22, pēc tam Pedeles ielā 15. Kopš 1925. gada draudze pulcējās Rīgas ielā 25, bet no 1928. g. Poruka ielā 19. 1928. gadā Kūru ielā 1. 1930. g. draudze pulcējās Ausekļa ielā 4.

1934.-1936. g. sapulces Zemitānu ielā 8 sabatos 10.00, svētdienās un trešdienās 19.00. Sludinātāja Grīnberga laikā draudze no Zemitānu ielas pārcēlās uz Lugažu ielu 4 (nams ar verandu pretī pienotavai).

Pēc draudzes atjaunošanas sapulces notika Valgas igauņu draudzes dievnamā. 1997. g. pavasarī draudze sāka īrēt telpas Valkā, Kūru ielā 13.

Mūsdienās sapulces notiek Beverīnas ielā 1.

Tālivaldis Vilnis

Ordinēts mācītājs

talis.vilnis@gmail.com
(+371) 29190406

Beverīnas iela 1, Valka, LV-4700

Dievkalpojumi

Sestdienās
plkst. 11:00 - Svētruna
plkst. 12:15 - Bībeles izpēte (Sabatskola)

Ceļa meklētāju klubs "Vilki"

Tā ir starp­tau­tiska organizācija, kas domāta bērniem un pusaudžiem no 10­ līdz 16 gadiem. Šādi klubi darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs, kur vairāk nekā miljons Ceļa Meklētāju ir apvienoti 30 000 klubos. Organizācijas mērķis – attīstīt gan garīgās, gan fiziskās, gan intelektuālās dotības. Un visa pamatā ir centieni mācīt pusaudžiem veidot personiskas attiecības ar Dievu. 

Nodarbības notiek pēc dievkalpojuma.

e-pasts: cherry87@inbox.lv
www.celamekletaji.lv

waze