Rīgas 6. draudze

Draudzes locekļi: 61

Vēsture

Dibināta Grīziņkalnā 1929. g. 7. septembrī. Draudzi dibināja sludinātājs Jānis Birziņš. 

Draudzi dibināja Rīgas V draudzes locekļi. Domu par Rīgas VI draudzes dibināšanu ierosināja Birziņš. Rīgas V draudzē bija 269 draudzes locekļi, sapulces notika Rīgas centrā, vietā, kur bija patīkami pavadīt sapulces laiku. Taču adventisti domāja par misijas darbu, tādēļ izšķīrās uz draudzes sadalīšanu, lai sniegtu glābšanas roku tiem, kas vēl nepazīst evaņģēliju. Rīgas V draudzes 70 locekļi, kuri dzīvoja ap Grīziņkalnu, dibināja šo Rīgas VI draudzi ar vārdiem: „Mums jāstrādā, kamēr vēl ir diena. Mēs dibinām jaunu draudzi par gaismu un svētību cilvēcei, par slavu un godu mūsu Dievam”.

Zināms, ka draudzē tika rīkoti pļaujas svētki, bērnu svētki, draudzē bija bērnu koris, kuru vadīja Kristīne Buile. 1935. g. draudzē darbojās bērnu skola, kuru vadīja Vilhelms Makars kopā ar saviem palīgiem. 

1951. g. Rīgas VI draudzi apvienoja ar Rīgas I apvienoto draudzi.

Lasīt vairāk


Draudzes muzikālā darbība

1933.-1934. g. harmoniju spēlēja Sīmanis Jurka.

1936. g. draudzes bērnu kori vadīja Kristīne Buile, bet harmoniju spēlēja Kristīne Buile un Albertīne Vītols.

Krievu Rīgas VI draudze

1992. g. 23. jūnijā ar Rīgas krievu draudzes padomes lēmumu pēc Bībeles izpētes semināra, ko bija vadījis Kenets Mitlaiders, krievu draudze tika sadalīta trīs daļās. Tika izveidota Rīgas 2., 4. un 6. draudze.

Rīgas 6. draudze tika atjaunota Pārdaugavā Kandavas ielā 27, kur šī jaunā krievu draudze īrēja telpas pie Botāniskā dārza „Rītausmā”. Sapulces notika piektdienās 18.00, sestdienās 10.00 un 18.00, bet svētdienās 15.00.

Draudze tika uzticēta sludinātājam Pēterim Bogatirčukam. Par draudzes vecāko tika iecelts Oļegs Mihailovs. Draudzē bija 120 draudzes locekļu.

1993. g. P. Bogatirčuks tika nosūtīts uz mācībām Spaisera koledžā Indijā. Draudžu savienība viņa vietā nozīmēja Sergeju Konču.

Draudzes sapulces tika pārceltas uz telpām Dārza ielā 19, kur atrodas bērnu dārzs Nr. 215. 1993. gada sākumā draudzē ir 109 draudzes locekļi.

Draudze regulāri rīkoja Bībeles izpētes seminārus, evaņģelizācijas pasākumus un izplatīja adventistu literatūru.

1997. g. Sergeju Konču pārcēla kalpot Rīgas 8. draudzē Bolderājā, bet par Rīgas 6. draudzes sludinātāju tika iecelts Nikolajs Bogatirčuks.

1999. g. draudzei tika uzteiktas telpas bērnu dārzā un sapulces tika pārceltas uz Raktes ielu 12, kur Nikolajs Bogatirčuks bija cēlis personisko māju ar domu, ka tajā būs telpas draudzes sapulcēm.

Oļegs Mihailovs

Ordinēts mācītājs

oleg.pastor@gmail.com
(+371) 29123850

Kandavas iela 27, Rīga, LV-1083

Dievkalpojumi

Piektdienās
plkst. 18:00 (ziemas laikā), plkst. 19:00 (vasaras laikā)

Sestdienās
plkst. 10:00 - Bībeles izpēte (Sabatskola)
plkst. 11:30 - Svētruna
plkst. 18:00 - Vakara dievkalpojums

waze