Rīgas 8. draudze

Draudzes locekļi: 19

Vēsture

Latviešu Rīgas VIII draudze ir dibināta 1934. g. 22. decembrī, Torņakalnā. Sākotnēji draudzes reģistrācija Garīgo lietu pārvaldē tika liegta (1935. g. 13. februārī), aizbildinoties, ka Rīgā jau ir septiņas nelielas adventistu draudzes, taču vēlāk kaut kādu iemeslu dēļ to tomēr piereģistrēja. Draudze tika izveidota, lai paplašinātu draudzes darbību vēl neapgūtajās pilsētas daļās.

Draudzē dibināšanas brīdī bija 69 draudzes locekļu, kas sanāca no citām Rīgas draudzēm, pamatā no Rīgas I draudzes. Tā tika uzticēta Arvīdam Čolderam. Viņam par palīgu norīkots Jānis Dimants un Lūcija Čoldere. Par draudzes vecāko iecelts Kārlis Kurts, bet par sabatskolas vadītāju Roberts Lainis. 

Draudzes dibināšanas sapulci iesāka ar dziesmu „Teici to Kungu”. Turpmāk draudzes sapulces notika telpās Vienības gatvē 50. Draudzes sapulces bija labi apmeklētas, sevišķi evaņģelizācijas sapulces.

Draudzes sapulces muzikālo daļu un kori vadīja Anna Dreimane. Viņa spēlēja arī harmoniju. Sabatskolā pastāvēja 6 grupas un jauniešu grupa.

1935. g. beigās draudzē bija 82 draudzes locekļi. Draudzes vecākais Kārlis Kurts. Draudzē aktīvi darbojās bērnu skola, kuru vadīja skolotāji: I. Medne, A. Dreimane un Jānis Dimants.

1936. gada sākumā draudzē bija 120 draudzes locekļi. Draudzes vecākais Kārlis Kurts, viņa vietnieks un draudzes mantzinis Jānis Kubašs, rakstvedis Natālija Buša, sabatskolas vadītājs Jānis Dimants.

Veco draudzes locekļu siltā atmiņā palikusi E. Andriņa, kas kalpoja šajā draudzē, uzkopa telpas, dziedāja korī, palīdzēja pasākumos. Kad tika nodibināta bērnu grupa, viņa gatavoja bērniem pusdienas. Ar smaidu un laipniem vārdiem pavadīja apmeklētājus.

Rīgas 8 draudze pārdēvēta par Rīgas 7 draudzi

Kopš 1937. g. Latvijas draudžu savienības grāmatvedībā un dokumentācijā Rīgas 8. draudze figurē ar nosaukumu Rīgas 7. draudze, jo 1937. g. vairs netika reģistrēta atsevišķi vācu Rīgas 7. draudze un tā tika apvienota ar Rīgas 8. draudzi. Lai saglabātos numerācija pēc kārtas, Rīgas 8. draudze kļuva par Rīgas 7. draudzi.

Krievu Rīgas 8 draudze

Rīgas 8. draudzes nosaukumu ieguva jaunā Rīgas krievu draudze Bolderājā, kas tur izveidojās pēc Bībeles izpētes semināra.

Parādes 4, Bolderāja, Rīga, LV-1016

Dievkalpojumi

Sestdienās
plkst. 11:00 - Bībeles izpēte (Sabatskola)
plkst. 12:00 - Svētruna

waze