Apustuļu darbi

Elena Vaita

Lapa kopā 104 PrevNext

Priekšvārds

[5] Visā mūsu pasaules skumjajā un pretrunīgajā laikmetu gaitā Dievam ir bijuši savi liecinieki. Dabā zāle un puķes, koki un krūmi, ielejas un līdzenumi, kalni un pakalni, upes un ezeri, jūras plašumi un sauszemes kontinenti ir stāstījuši par Viņa zināšanām, meistarību un laipnību.

Debesis pār mums ir norādījušas uz Viņa spēku, gudrību un dievību. Liesmojošās un mirdzošās zvaigžņu orbītas ar gaismas mēlēm paudušas Dieva slavu un atklājušas cilvēkiem Viņa roku darba skaistumu.

Gadsimtiem ilgi Kunga svētais un dzīvais rakstītais Vārds ir aicinājis nākt pie Viņa, lai iepazītos ar dievišķo mīlestību un cilvēki varētu atrast sev īsto patiesību un mieru.

Un šodien, šajā nopietnajā, interesantajā un reizē arī dīvainajā laikā, mēs esam priecīgi, ka brīnišķajai, pamācošajai Elenas Vaitas sējumu sērijai Sentēvi un pravieši, Pravieši un ķēniņi, Laikmetu ilgas un Lielā cīņa varam pievienot autores grāmatu Apustuļu darbi, kas stāsta par mūsu Kunga zemes dzīves aculiecinieku tālākajām gaitām un viņu panākumiem Evaņģēlija izplatīšanā.

Ja kāda kristīgā draudze mūsu dienās no vienkāršas cīnītājas vēlas kļūt par uzvarētāju, ja tās locekļi cer uz drīzu satikšanos ar savu Kungu un domā par dzīvi Visuma bezgrēcīgo būtņu sabiedrībā, tad tiem noteikti jāiepazīstas ar Garu, kas vadīja un izglītoja pirmos kristiešus, tiem savos piedzīvojumos jāiet tālāk
Izdevēji.

Lapa kopā 104 PrevNext