Lielā cīņa

Elena Vaita

Lapa kopā 129 PrevNext

Priekšvārds

Šī grāmata, lasītāj, nav publicēta, lai mūs pārliecinātu par pasaulē visur redzamo netaisnību, sāpēm un postu. To mēs tāpat ļoti labi zinām.

Šī grāmata nav publicēta, lai tikai pateiktu, ka starp tumsu un gaismu, grēku un taisnību, ļauno un labo, nāvi un dzīvību notiek nesamierināma cīņa. Savas sirds dziļumos mēs ikviens to apzināmies un arī izjūtam, ka esam šīs cīņas līdzdalībnieki, katrs pildot savu lomu.

Tomēr bieži vien mums pamostas ilgas par šo lielo cīņu uzzināt kaut ko vairāk. Kā tā sākusies? Var būt, ka tā ir pastāvējusi un norisinājusies vienmēr. Kādi elementi ir iesaistīti tās godbijību izraisošajā un sarežģītajā veidojumā? Kā tā skar mani, un kā uz to vajadzētu reaģēt? Kas ir mans pienākums, un par ko vajadzētu justies atbildīgam? Es pasaulē neesmu ienācis pēc savas izvēles. Vai tas man par labu vai sliktu?

Par kādiem principiem risinās šī cīņa? Cik ilgi tā turpināsies? Ar ko beigsies? Vai šī zeme, kā daži zinātnieki stāsta, ieslīgs mūžīgas nakts drūmajā un aukstajā tumsā, vai arī mūs gaida labāka nākotne – dzīvības gaismas apmirdzēta un mūžīgās Dieva mīlestības sasildīta un apņemta?

Jautājumi var kļūt vēl nopietnāki: kā šo cīņu starp savtīgumu un uz citiem plūstošo mīlestību manā sirdī varētu izšķirt ar labā uzvaru un izšķirt uz visiem laikiem? Ko par to saka Bībele? Ko Dievs mums vēlas atklāt attiecībā uz šo jautājumu, kas ar mūžības nopietnību skar ikkatru cilvēku?

Ar šiem jautājumiem ir jāsastopas. Tie neatlaidīgi mostas mūsu sirdīs. Tie prasa skaidru un izsmeļošu atbildi.

Dievs, kas cilvēkā ielicis ilgas pēc labā, ilgas pēc patiesības, noteikti arī darīs mums zināmas visas nepieciešamās atziņas un atbildes, "jo Dievs Kungs neko nedara, neatklājis savu noslēpumu praviešiem, saviem kalpiem".

Šī grāmata, lasītāj, katram domājošam cilvēkam vēlas palīdzēt pareizi atrisināt dzīves sarežģītās problēmas. To sarakstījis cilvēks, kas ir baudījis un redzējis, cik labs ir Kungs, un tuvā sadraudzībā ar Dievu, pētot Viņa Vārdu, uzzinājis, ka Kunga noslēpums ir pie tiem, kas Viņu bīstas, un Viņa derība tiem dod saprašanu.

Lai mēs labāk izprastu šajā vissarežģītākajā cīņā ietvertos principus – cīņā, no kuras atkarīga Universa labklājība – autors mums to parāda varenos ainojumos, kas ņemti no tautu dzīves pēdējos divdesmit gadsimtos.

Grāmata sākas ar Dieva izredzētās pilsētas Jeruzālemes vēstures skumjajām ainām, kad tā bija atmetusi Golgātas Vīru, kurš nāca to glābt. Un, ejot tālāk pa tautu lielceļu, tā pievēršas Dieva bērnu vajāšanām pirmajos gadsimtos, lielajai atkrišanai draudzē, pasauli modinošajai reformācijai, kurā skaidri atklājas daži šīs cīņas galvenie principi; bijājamai mācībai, ko sniedz Francijas novēršanās no taisnības pamatlikumiem; atmodai un Svēto Rakstu paaugstināšanai, un to labvēlīgajam, glābjošam iespaidam; pēdējo dienu reliģiskajai atmodai; visu apgaismojošai Dieva Vārda avota atvēršanai ar sekojošām brīnišķām atzīšanas atklāsmēm, kas spēj stāties pretī visiem postošiem tumsas un viltus veidojumiem.

Vienkārši, skaidri un spēcīgi ir aprakstīta arī pašreizējā cīņas fāze ar tajā ietvertajiem svarīgajiem pamatlikumiem, pret kuriem neviens nevar palikt neitrālā stāvoklī.

Beidzot mums šī grāmata vēl stāsta par mūžīgo un krāšņo uzvaru, kad labais triumfē pār ļauno, taisnība pār netaisnību, gaisma pār tumsu, prieks pār bēdām, cerība pār izmisumu, godība pār kaunu, dzīvība pār nāvi un mūžīgā, lēnprātīgā mīlestība pār atriebības kāro naidu.

Šīs grāmatas iepriekšējie izdevumi daudzus cilvēkus vadījuši pie Īstā Gana, un mēs lūdzam Dievu, lai arī šis izdevums būtu pat vēl auglīgāks mūžīgo vērtību iepazīšanā un iegūšanā.

Lapa kopā 129 PrevNext