Kristus dziedinošā kalpošana

Elena Vaita

Lapa kopā 82 PrevNext

Priekšvārds

Pasaule ir slima; ciešanas ir visur, kur vien mīt cilvēki. Tie visi meklē palīdzību.

Pestītājs nevēlas, lai cilvēci nomāktu sāpju nastas, tās spēki izsīktu, slimības saīsinātu tās darbīgumu vai pat pārtrauktu cilvēku dzīvību. Taču ļoti bieži Dieva iedibinātie dzīvības likumi tiek neapdomīgi pārkāpti, grēks ielaužas sirdī, un cilvēks pietiekami nenovērtē savu atkarību no Dieva — dzīvības un veselības Avota. Pārkāpuma sekas ir sods — sāpes, slimība un nāve.

Ļoti svarīgi ir pārzināt cilvēka organisma darbību regulējošās fiziskās likumības un saskaņot ar tām dzīves paradumus. Ir nepieciešams izprast daudzos patiesās laimes faktorus — prieku un saskaņu ģimenē, paklausību dzīvības likumiem un mīlestības pilnu attieksmi pret citiem cilvēkiem.

Slimības sākumā nepieciešams lietot dažādus ārstniecības līdzekļus, kas vienlaicīgi ar dabas spēkiem stiprinās organismu un atjaunos veselību. Daudz nozīmīgāks un svarīgāks tomēr ir jautājums — kādas ir mūsu attiecības ar Radītāju, kas iesākumā cilvēkam deva savu dzīvību, sagādāja visu tā nepārtrauktajai laimei un vēl šodien ir ieinteresēts cilvēku labklājībā.

Šajā grāmatā autore, sieviete ar ilggadēju pieredzi dzīves praktiskajās jomās, būdama apveltīta ar īpašu izpratni un atziņām, sniedz katram tēvam un mātei, katram vīrietim un sievietei, katram vienkāršajam cilvēkam un speciālistam plašu informāciju par dzīvību un tās likumiem, par veselību un tai nepieciešamo, par slimībām un dziedniecības līdzekļiem, par dvēseles kaitēm un Gileādas dziedinošo balzamu.

Grāmata uzrakstīta skaidrā, vienkāršā un skaistā valodā; tā bagātina izglītotos, dod cerību izmisušajiem, uzmundrina slimos un mierina nogurušos. Daudzu gadu ritumā tā simtiem tūkstošiem cilvēku sniegusi vajadzīgo palīdzības vēsti, ir atkārtoti izdota daudzās zemēs, daudzās pasaules galvenajās valodās.

Izdevēji un Elenas Vaitas publikāciju pilnvarotie nopietni cer, kaut šī grāmata, apliecinādama, ka “svētīgāk ir dot nekā ņemt”, un rādīdama ceļu uz labāku, priecīgāku un laimīgāku dzīvi, spētu piepildīt savu sūtību.

Lapa kopā 82 PrevNext