Maranata

Elena Vaita

Lapa kopā 100 PrevNext

1. Ķēniņš nāk

Pirmā Jēzus atnākšana

„Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības.” Gal. 4:4,5.

Pestītāja nākšana bija apsolīta jau Ēdenē. Saņēmuši šo apsolījumu, Ādams un Ieva tūlīt gaidīja tā drīzu piepildījumu. Viņi priecīgi apsveica sava pirmā dēla piedzimšanu, cerēdami, ka tas būs apsolītais Atbrīvotājs. Taču apsolījuma piepildījums kavējās. Pirmie tā saņēmēji nomira, to nesagaidījuši. Kopš Ēnoha dienām sentēvi un pravieši atkārtoja šo apsolījumu, saglabājot dzīvu cerību uz Viņa ierašanos, taču Viņš nenāca. Daniēla pravietojums atklāja Viņa nākšanas laiku, bet ne visi pareizi saprata šo vēsti. Gadsimti nāca un gāja, praviešu balsis norima. Apspiedēju roka smagi gūlās pār Israēlu, un daudzi bija gatavi izsaukties: "Dienas paiet, un visa atklāsme būs nieki!" (Ec. 12:22, angļu tulk.)

Taču kā zvaigznes savās nospraustajās milzu orbītās, tā Dieva nodomi nepazīst ne steigas, ne kavējuma. Biezās tumsas un uguns cepļa simbolos Dievs atklāja Ābrahāmam vēsti par Israēla verdzību Ēģiptē un paziņoja, ka svešniecības laiks būs četrsimt gadu. "Pēc tam," Viņš teica, "tie izies ar lielu mantību." (1. Moz. 15:14) Faraona impērijas lepnā vara velti pretojās šai vēstij. Tieši Dieva apsolījumā paredzētajā dienā notika, ka "visi tā Kunga pulki izgāja no Ēģiptes zemes". (2. Moz. 12:41) Tāpat Debesu padomē bija noteikta Kristus nākšanas stunda. Kad lielais laikmetu pulkstenis sita šo stundu, Bētlemē piedzima Jēzus.

"Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu Dēlu." Dieva rūpes vadīja tautu kustības un atsevišķu cilvēku jūtu un ietekmes plūdus un atplūdus, kamēr pasaule nobrieda Atbrīvotāja atnākšanai. (..)

Tad nāca Jēzus, lai atjaunotu cilvēkā viņa Radītāja līdzību. Vienīgi Kristus var no jauna veidot grēka nopostīto raksturu. Viņš nāca, lai padzītu dēmonus, kas uzkundzējas cilvēka gribai. Viņš nāca, lai mūs paceltu no pīšļiem, lai no jauna izveidotu sabojāto raksturu pēc sava dievišķā parauga un padarītu to skaistu ar savas godības mirdzumu.

Lapa kopā 100 PrevNext