Pēdējo dienu notikumi

Elena Vaita

Lapa kopā 336 PrevNext

Lasītājam

Septītās dienas adventisti tic, ka Dievs viņus ir aicinājis īpašai misijai: pasludināt samulsušajai un bojā ejošajai pasaulei labo vēsti par Kristus otro atnākšanu. "Ir nepieciešama vislielākā piepūle, lai šo atziņu saglabātu dzīvu ļaužu uztverē," rakstīja Elena Vaita. Savā grāmatā "Lielā cīņa" viņa uzskatāmi attēloja varenos un briesmīgos nākotnes notikumus. Šai grāmatai satura ziņā nav nevienas līdzīgas. 1976. gadā tika izdota kompilācija no E.G. Vaitas darbiem Maranata, kas arī līdzīgā veidā stāstīja par Bībeles pravietojumu piepildīšanos pēdējās dienās.

Tālākajos centienos "šo atziņu saglabāt dzīvu ļaužu uztverē", mēs sagatavojām šo darbu — Pēdējo dienu notikumi. Šajā grāmatā citēti daudzi E. G. Vaitas darbi, tomēr liela daļa šeit atrodamo materiālu nekad vēl nebija publicēti. Lai arī te nav iekļauti visi Elenas Vaitas izteicieni par Zemes vēstures pēdējiem notikumiem, tomēr mēs centāmies darīt zināmu pašu svarīgāko.

Katra citāta beigās ir minēts gan tā izcelsmes avots, gan sarakstīšanas vai pirmās publicēšanas laiks E. G. Vaitas dzīvē. Tāpat grāmatā iekļautas dažas piezīmes, kas šķita nepieciešamas papildus informācijai vai paskaidrojumam.

Elenas Vaitas mācību par pēdējiem notikumiem mēs centāmies izklāstīt loģiskā secībā, tomēr neuzsveram, ka viss risināsies tieši tādā kārtībā. Tādā lielā un svarīgā jautājumā kā Dieva tautas nākotnes piedzīvojumi, kad katram būs jāaizstāv patiesība vienatnē "it kā pasaulē vispār nebūtu citas tādas personas" (7BC 983), ļoti vajadzīgs, lai ikvienam cilvēkam būtu sava pārliecība, kas balstītos uz personīgiem pētījumiem un personīgām attiecībām ar Kungu.

Elena Vaita rakstīja, ka "mūsu mazā pasaule ir kā mācību grāmata Universam" (DA, 19) un ka neredzamais Visums ar "neizsakāmu interesi" (PK, 148) vēro šīs pasaules noslēdzošos notikumus. Tādēļ centīsimies aptvert šos vissvarīgākos pēdējo notikumu faktus uz Zemes, kā tie skatāmi saistībā ar lielo cīņu starp labo un ļauno, lai arī citiem varētu pastāstīt brīnišķo patiesību par Kristus otro atnākšanu.
E.G. Vaitas literārā mantojuma aizbildņi. (Pilnvaroto padome).

Lapa kopā 336 PrevNext