95 tēzes par taisnošanu ticībā

Moriss Vendens

Lapa kopā 117 PrevNext

Ievads

Patiesībā nav nekāda iemesla atvainoties Mārtiņam Luteram. Viņa atklāsmes brīdis uz kāpnēm, ka taisnie dzīvos ticībā, nudien bija liels solis uz priekšu protestantu reformācijā. Bet tās 95 tēzes, kuras viņš pienagloja pie baznīcas durvīm Vitenbergā, nebija skaidrojumi par taisnošanu ticībā. Tās galvenokārt vēstīja par nepieciešamajām reformām tā laika reliģiskajā sistēmā, uzsverot, ka vajadzīga apziņas brīvība, nosodot indulgenču pārdošanu un vēršoties pret pāvesta ļaunprātīgu varas izmantošanu.

95 tēzes šajā grāmatā ir pamatotas uz taisnošanu, kas iegūstama tikai ticībā Jēzum Kristum. Tā ir vēsts, kas aktuāla visos laikos, līdz pat brīdim, kad ir vairs tikai viena interese: Kristus — mūsu taisnība. Mēs dzīvojam laikā, kad triju eņģeļu vēstis ir pasludinātas un turpinās atbalsoties, līdz sasniegs visus cilvēkus.

Šīs grāmatas mērķis ir rosināt domas un pētījumus par taisnošanu Kristū, kas saņemama vienīgi ticībā. Iepriekšējam izdevumam bija atsevišķi pievienotas Bībeles pētījumu tēmas. Šajā atkārtotajā izdevumā minētās tēmas ir atrodamas grāmatā pēc katra tēžu bloka, lai lasītājs redzētu, ka tēzēm ir stingrs biblisks pamats. Pirmajās četrās studiju tēmu daļās uz jautājumiem ir sniegtas arī atbildes, lai jūs zinātu, kā tālāk aizpildīt pārējo materiālu.

Grāmata ir rakstīta visu ticību ļaudīm un arī tiem, kas nav ticīgi. Bet esiet uzmanīgi! Ja jūs atskārtīsit, ka piekrītat tikai pirmajai tēzei, jūs būsit “iekrituši”! Ja jūs piekritīsit pirmajām divpadsmit tēzēm, jums vairs nebūs, kur bēgt! Jebkurš, kurš patiesi piekrīt pirmajām divpadsmit tēzēm, nevarēs nepiekrist pārējām, jo pirmās divpadsmit veido visas grāmatas pamatu.

Teorija par taisnošanu ticībā ir kā dinamīts. Kad jūs to patiesi saprotat, jūs nekad vairs neesat tāds kā agrāk. Bet ar teoriju vien nepietiek. Patiesais spēks rodas tad, kad jūs to paši piedzīvojat. Šodien es jūs aicinu gūt dzīves lielāko pieredzi!

Lapa kopā 117 PrevNext