Dari to zināmu pasaulei

Mervins Maksvels

Lapa kopā 73 PrevNext

Priekšvārds

Septītās dienas adventisti neuzskata sevi tikai par “reliģisku sabiedrību”. Viņi raugās uz savu draudzi kā uz dinamisku garīgu kustību, kurai uzticēta šī laika vēsts un kuras virzošais spēks ir misijas darba aicinājums. Visa viņu vēsts ir par Jēzu: “mūžīgais Evaņģēlijs “ par Kristus nāvi un augšāmcelšanos, kas dāvā cilvēkiem jaunu sirdi; “adventes cerība” par drīzu Kristus otro atnākšanu, lai dotu cilvēkiem jaunu mājvietu; un “šī laika patiesība” par Kristus kalpošanu Debesīs mūsu dienās — par grēku apbrīnojamo izdzēšanu un piedāvājumu, kāda nav bijis nekad agrāk — darīt cilvēkus veselus, svētus un laimīgus.

Viņu misija ir šo labo vēsti darīt zināmu pasaulei, jo tā nepieder tikai tiem, kuri šobrīd ir septītās dienas adventisti. Šī ir vispārēja vēsts visiem un visur. Tā jāsludina “visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām”, visās pilsētās, visos ciemos, katrā zemē, valstī, kolonijā; un “visai radībai”. (Marka 16:15)

Vienā grāmatā nav iespējams uzrakstīt visu, ko vajadzētu zināt par septītās dienas adventistiem. Šī grāmata pastāstīs visvairāk par to, kā iesākās adventistu kustība, izskaidros tās galvenos vadmotīvus un parādīs, ko šī kustība cer drīzumā sasniegt.

Lapa kopā 73 PrevNext