Vai Bībelei var ticēt?

Braiens Bols

Lapa kopā 48 PrevNext

Priekšvārds

Neliels paskaidrojums

Doma uzrakstīt šo grāmatu radās 2005. gadā pēc ikmēneša tikšanās reizēm ar Leiksaidas draudzes vidusskolas Bībeles studiju klasi. Šajās reizēs mēs pārspriedām tikai dažus turpmākajās lappusēs iztirzātos jautājumus, jo nepietika laika, lai pārrunātu visus. Tā radās grāmata, kas sākotnēji bija paredzēta jauniešiem vidusskolas pēdējās klasēs un augstskolas pirmajos kursos.

Šādai mērķauditorijas izvēlei bija divi iemesli. Pirmkārt, tieši šiem jaunajiem cilvēkiem bieži vien konkrētus jautājumus par Bībeli uzdod draugi, studiju biedri universitātē vai darba kolēģi. Viņiem ir nepieciešamas atbildes. Otrkārt un tikpat svarīgi ir tas, ka jauniešiem pašiem ir jāzina, kam un kāpēc viņi tic. Mūsdienu skepticisma un visa apšaubīšanas laikmetā nepietiek ar to, ka esi t. s. sociālais kristietis, kurš dodas uz baznīcu tāpēc, ka turp dodas tavi draugi vai tāpēc, ka uz turieni mazotnē tevi veda vecāki un tu inerces pēc turpini turp doties. Mums visiem ir jābūt pārliecinātiem par Bībeli mūsu pašu dēļ. Par nelaimi, tie, kuri tādi nav, var neizturēt līdz galam.

Tomēr, rakstot grāmatas nodaļas, kļuva arvien skaidrāks, ka liela daļa iekļautā materiāla varētu ieinteresēt arī citus, tai skaitā vecākus cilvēkus, kuriem šie jautājumi grāmatas nosaukumā varētu šķist izaicinoši un kuri, iespējams, par tiem ir domājuši jau gadiem ilgi. Tādējādi grāmatas mērķauditorija ir kļuvusi plašāka, nekā tas sākotnēji bija iecerēts. Es varu tikai cerēt, ka mani jaunie draugi Leiksaidā un daudzi tūkstoši citu jaunu cilvēku viņu vecumā ir pelnījuši izprast turpmākajās lappusēs apspriestos jautājumus un būs par šo iespēju ļoti priecīgi.

Mana pasniedzēja pieredze ir saistīta ar koledžas pamatstudiju (bakalaura līmeņa) un maģistrantūras studentiem. Auditorijā kopā ar viņiem pavadītie gadi, kā arī nesenā pieredze ar Leiksaidas pusaudžiem ir mani pārliecinājusi par to, ka jauniešiem pašiem gribas uzzināt faktus un tad būt spējīgiem lemt par sev nozīmīgiem dzīves jautājumiem. Un tā tam vajadzētu būt kā saistībā ar Bībeli, tā arī citiem jautājumiem.

Dažādu iemeslu dēļ (atsevišķus no tiem mēs apskatīsim mazliet vēlāk) fakti par Bībeli pārāk bieži ir sagrozīti vai ignorēti, tāpēc daudzi ir sākuši ticēt tam, ka izdomājumi ir fakti, bet fakti — izdomājumi. Minētās darbības visiem iesaistītajiem ir radījušas nopietnas sekas. Šī grāmata ir mēģinājums atjaunot otru medaļas pusi — to pusi, kuru mediji bieži vien ignorē un kam uzbrūk pret kristīgo ticību naidīgi noskaņotie, turklāt bieži vien ļoti netaisnīgi.

Ir svarīgi, lai mēs saprastu, ka šī nav stāstu grāmata. Kaut arī šeit aprakstīti daži patiesi dzīves notikumi, tomēr tā galvenokārt ir grāmata, kas pamatota uz faktiem, apsvērumiem, pierādījumiem, argumentiem, piemēriem un secinājumiem. Tajā ietverta vēsture, ģeogrāfija, arheoloģija un biogrāfijas; laiku pa laikam lasāmas atsauces uz senajām valodām un ievērojamu dažādu nozaru speciālistu viedokļiem. Un, protams, tajā ietverti arī materiāli no pašas Bībeles.

Dažas nodaļas būs vieglāk lasāmas nekā citas. Lai arī katra no tām ir uzskatāma par atsevišķu darbu un tās iespējams lasīt dažādā secībā, tomēr ieteicams, lai lasītāji vismaz sāk ar Ievadu, kas ieskicē darbības vietu, un tad izlasa Pirmo nodaļu, pirms izlemt, ar kuru nodaļu turpināt. Protams, vislabākais veids, kā lasīt šo grāmatu, tomēr būtu sākt ar pirmo un noslēgt ar pēdējo nodaļu, bet izvēle, protams, ir katra paša ziņā! Nodaļas ir sadalītas sekcijās, kas nav garākas par dažām lappusēm, tāpēc, lai saprastu, par ko runa, nav nepieciešams izlasīt pilnīgi visu nodaļu. Šī varētu būt noderīga informācija tieši gados jaunākiem lasītājiem.

Visbeidzot minēšu pāris vārdu par piezīmēm katras nodaļas beigās. Tās tur ievietotas tādēļ, lai tie, kam interese, varētu paši atrast Bībelē minētās atsauces, vairāk iepazīties ar citētajiem dažādu autoru darbiem un izlasīt attiecīgo citātu precīzā kontekstā. Bet ne katrs to vēlēsies darīt, tāpēc pilnīgi droši ir iespējams lasīt grāmatu, nemeklējot piezīmēs minētos darbus. Vēlos gan uzsvērt, ka nedaudz iedziļināties būtu interesanti. Lai fakti runā paši par sevi, jo tie visi ir pārbaudāmi. Tātad, ja vēlaties, atrodiet minētos avotus un pārbaudiet, vai fakti ir atspoguļoti godīgi.

Es ceru, ka tas palīdzēs visu vecumu lasītājiem saprast, kāpēc šī grāmata tika uzrakstīta un ko tās saturs nozīmē katram no mums un arī pasaulei, kurā dzīvojam.
Braiens V. Bols (Bryan W. Ball)
Mārtinsvila, Jaunā Dienvidvelsa 2007. gada janvārī

Lapa kopā 48 PrevNext