Īpašās dienas un notikumi


Mēs varam dzīvot un pielūgt visattālākajās vietās, bet 19,1 miljoni Septītās dienas adventisti visā pasaulē nav tikai ticības kopiena. Tā ir ģimene.

Atrast kopīgos saskares punktus ir grūti. Viens veids, kā adventisti var veicināt kopību pāri laika zonām, ir atzīmējot īpaši izceltās dienas un notikumus kopā. Adventistu draudzes kalendārs ar īpaši izceltajām dienām un notikumiem ne tikai veicina vienotību, bet arī palīdz aktualizēt tādas svarīgas lietas, kā vardarbības novēršanu, reliģisko brīvību, ģimenes aktualitātes.

Adventistu draudzes vadītāji aicina jūs un jūsu draudzi pievienoties vispasaules ģimenei, atzīmējot šīs īpaši izceltās dienas un notikumus.

  

Janvāris 2018.

06.    Lūgšanu un gavēņa diena.
10.-20.    10 lūgšanu dienas. Vairāk...
13.    Veselības kalpošana.
20.    Reliģiskās brīvības diena. Vairāk...
 

Februāris 2018.

03.    Aizsniegt pasauli: personiskā misija. Vairāk...
10.-17.    Kristīgā māja un laulības nedēļa. 
 

Marts 2018.

04.    Sieviešu lūgšanu diena. Vairāk...
10.    Adventistu Vispasaules Radio. Vairāk...
17.-24.    Jauniešu lūgšanu nedēļa. Vairāk...
17.    Vispasaules jauniešu diena. Vairāk...
17.    Vispasaules bērnu diena. Vairāk...
24.    Kristīgā izglītība.
 

Aprīlis 2018.

07.    Gavēņa un lūgšanu diena. Vairāk...
07.    Jaunatnes garīgās nodošanās diena (ziemeļu puslode).
14.    Apmeklētāju diena. Vairāk...
14.    Cerības kanāls (Hope Channel). Vairāk...
21.-27.    Literatūras izplatīšanas nedēļa. 
21.    Aizsniedzot pasauli.
28.    Īpašo vajadzību diena. Vairāk...
 

Maijs 2018.

05.-26.    Pret narkotikām. Vairāk...
05.    Vienoti misijā pasaules aizsniegšanā. Vairāk...
12.    Aizsniedzot pasauli: kopienā / slimību un bada novēršana.
26.    Lūgšanu diena par apdraudētiem bērniem. Vairāk...
 

Jūnijs 2018.

02.    Aizsniedzot pasauli – Bībeles izpēte: sabatskola un neklātienes Bībeles kursi. Vairāk...
09.    Sieviešu kalpošana. Vairāk...
16.    Aizsniedzot pasauli: Aprūpe un draudzes locekļu saglabāšana. Vairāk...
16.    Adventistu draudze: bēgļu diena. Vairāk...
 

Jūlijs 2018.

07.    Lūgšanu un gavēņa diena. 
14.    Veicinot misiju.
21.    Aizsniedzot pasauli: mediju izmantošana. 
28.    Bērnu sabats. Vairāk... 
 

Augusts 2018.

04.    Globālā misija un evaņģelizācija. Vairāk...
11.    Aizsniedzot pasauli: jaunu draudžu dibināšana. Vairāk...
18.    Izglītība. Vairāk...
25.    Vardarbības izbeigšanas diena. Vairāk...
25.    Ierindas draudzes locekļu kalpošanas diena. 
 

Septembris 2018.

01.    Jaunatnes garīgās nodošanās diena (dienvidu puslode).
02.-08.    Ģimenes saliedētības nedēļa. 
08.    Misijas veicināšana. Vairāk...
15.    Ceļa meklētāju diena.
22.    Sabatskolas viesu diena.
 

Oktobris 2018.

06.    Lūgšanu un gavēņa diena.
06.    Žurnāla Adventist Review popularizēšanas diena. Vairāk...
13.    Sludinātāja novērtēšanas diena. Vairāk...
19.-21.    Globālā sabiedriskās universitātes kalpošana. Vairāk...
20.    Praviešu Gars un adventistu mantojums. Vairāk...
27.    Radīšanas sabats. Vairāk....
 

Novembris 2018.

03.-10.    Lūgšanu nedēļa. 
10.    Gadskārtējo ziedojumu diena. Vairāk... (materiāli)
24.    HIV/AIDS apzināšanas diena. Vairāk...
 

Decembris 2018.

01.    Namturība.
08.    Uzsvars uz veselību.