Zinātne un Dievs

24. janvāris, 2018 | Andris Pešelis

Tematisks pasākums "Zinātne un Dievs" notiks 17. februārī plkst. 17.00, Rīgā, Baznīcas ielā 12a.

Vai izglītots cilvēks var ticēt Dievam?
Kas pārliecina, ka zinātne un Bībele nav pretstati?
Cik sarežģīta ir mūsu pasaule zinātnes un Bībeles skatījumā?

Piedalās:
Anna Rozenberga "Dievišķais dizains - dabā nejaušību nav"
Andris Pešelis "Apskatīsim cilvēku evolūcijas pierādījumu izcelsmi".

Būs iespējams uzdot jautājumus par zinātni un Dievu.
Ieeja brīva.