Piedzīvojumu un Ceļa meklētāju nometne “Iztēlojies”

30. jūlijs, 2018 | Jana Janišauska

Vasaras nometnes Piedzīvojumu un Ceļa meklētāju klubos tiek gaidītas ik gadu. Tām īpaši gatavojas, par tām tiek pienestas nerimstošas lūgšanas, jo, iespējams, kādam šī nometne var kļūt par izšķirošo soli ceļā uz Debesu mājām.

Jūlija vidū notikusī nometne Gaujas krastos, Līgatnē, pulcējusi bērnus, jauniešus, vecākus, organizatorus, klubu direktorus, palīgus, mediķus, pavārus, lai brīnišķīgā atmosfērā svinētu ikgada svētkus – mācību gada noslēgumu un gatavošanos jaunajai Piedzīvojumu un Ceļa meklētāju sezonai. Kopumā tika pārstāvēts 21 klubs no Latvijas pilsētām.

Nometnes programmā kā allaž tika ietvertas gan Bībeles stundas un nodarbības, gan rīta un vakara sanāksmes, kopīgās nometnes spēles un sadraudzība, gan pārgājiens un kristības. Nedēļas garumā programmu caurvija tās tēma “Iztēlojies”. Bērni un jaunieši apguva Jēzus līdzības, attēloja tās dziesmās, teātra uzvedumos, sniedzot gan saviem vienaudžiem, gan arī pieaugušajiem vērtīgu atgādinājumu par Jēzus mācībām.

Šogad nometnes dalībniekus rīta un vakara sanāksmēs uzrunāja mācītajs no Amerikas Pedro Peres, kurš bija ieradies uz nometni kopā ar savu dēlu un visu nedēļu pavadīja, palīdzot celt konstrukcijas, apciemojot klubus, sarunājoties ar nometnes bērniem un iepazīstot vietējo valodu un cilvēkus.

Viens no galvenajiem nometnes notikumiem ir kristības, kurās šogad lielajai adventistu ģimenei pievienojās četras māsas. Viņu atgriešanās stāsti iedvesmoja arī daudzus citus bērnus un jauniešus atsaukties mācītāja aicinājumam gatavoties un domāt par kristībām nākotnē. Un savu izvēli viņi apliecināja, kuplā pulkā nostājoties mācītāja aizlūgšanai.

Lai gan nometnes nedēļa ir noslēgusies, tomēr piedzīvotais un iegūtais rotās bērnu formas tērpu melnās lentas, uz kurām tiks uzšūtas jauniegūtās nozīmītes. Tomēr organizatoru, skolotāju un palīgu ikdienu piepildīs pateicības par Dieva īpašo vadību un kalpošanas prieku, kas tika dāvāts bagātīgi!