Lūgšanu nedēļa - "Dieva Vārda nozīmīgums"

5. novembris, 2018

Šajā īpašajā Lūgšanu nedēļā uzmanību pievērsīsim visu laiku svarīgākajai, ietekmīgākajai un apstrīdētākajai grāmatai – Bībelei. Bībele neapšaubāmi ir visvairāk pārdotā un izplatītākā grāmata pasaulē. Nesenas aplēses vēsta, ka Bībele ir iespiesta jau vairāk nekā 5 miljardos eksemplāru. Tā ir visbiežāk tulkotā grāmata pasaulē, vairākas atsevišķas Svēto Rakstu grāmatas pārtulkotas 2932 valodās. Pilns Jaunās Derības tulkojums pieejams 1333 valodās, bet visa Bībele – 533 valodās.

Gadsimtu gaitā Bībele ir bijusi miera avots, iedrošinājums un ceļvedis miljoniem cilvēku. Pretinieki to centušies sagrozīt, aizliegt, sadedzināt vai iznīcināt ar kādiem citiem paņēmieniem.

Kāda ir šīs senās, bet pāri laika robežām stāvošās grāmatas ietekme uz mums kā Septītās dienas adventistiem? Kā mēs varam būt uzticīgi Dievam un Viņa Vārdam, dzīvojot postmodernā pasaulē? Šīs nedēļas lasījumos, atklājot vairāk patiesības par Dieva Vārda nozīmību, uzmanība tiks pievērsta jau minētajiem un vēl citiem jautājumiem.

Jautājumi, kas saistīti ar atklāsmi un Bībeles inspirāciju, tiks aplūkoti no praktiskā aspekta. Nedēļas gaitā piedāvāsim un skaidrosim, ko ņemt vērā un kā lasīt Bībeli, paliekot uzticīgiem un ļaujot Dieva Vārdam kļūt par nozīmīgu mūsu dzīves daļu.

Iekļautas ir arī citas svarīgas tēmas. Ko Bībele man atklāj par Jēzu? Ko tā man vēsta par atšķirību starp labu un ļaunu? Kādā veidā tā sniedz man cerību un drosmi beigu laikā, kurā dzīvojam?

Vēlos jūs iedrošināt ik dienas nošķirt laiku, lai “nāktu savrup” kā vispasaules draudzes ģimene mācīties vairāk par Bībeli, lūgt un ieklausīties Dieva balsī caur Viņa Vārda lappusēm.
Lai Kungs jūs svētī, mums visiem kopīgi gatavojoties Viņa drīzajai atnākšanai. Maranata!


Teds Vilsons, vispasaules Septītās dienas adventistu draudzes prezidents
Papildu raksti un komentāri pieejami prezidenta Twitter kontā @PastorTedWilson un Facebook profilā @PastorTedWilson.

Lejuplādes

Lūgšanu nedēļas lasījumi PDF