Adventistu mediķu un veselības kalpotāju konference - pagarināta pieteikšanās

7. februāris, 2019

17.martā plkst.10:00, Rīgā, Baznīcas ielā 12a norisināsies adventistu mediķu un veselības kalpotāju konference

Vieslektors:
Dr.Helgi Jonsson - TED Veselības kalpošanas nodaļas vadītājs, psihiatrs

Konferences dalībnieki:
- veselības kalpošanas nodaļas vadītāji un kalpotāji
- ārstniecības personas
- ārstniecības atbalsta personas
- sociālās labklājības jomas darbinieki
- izglītības darbinieki
- jebkuras jomas studenti, bet īpaši medicīnas studenti
- veselības aprūpes iestāžu administratori
- mācītāji un citi garīgās aprūpes sniedzēji
- katrs draudzes loceklis, kurš vēlas sekot Jēzus
aicinājumam - būt par medicīnas misionāru

Konferences programma:
 
10:00 - 10:30 Ievads - Baltijas Ūnijas veselības nodaļas vadītāja Alla Nommika
10:30 - 11:25 Izdegšanas simptomu apzināšana un to laicīga novēršana - Helgi Jonsson
11:25 - 11:35 Pārtraukums
11:35 - 12:30 Atveseļošanās padomi emocionālai, fiziskai un garīgai izdegšanai - Helgi Jonsson
12:30 - 13:00 Jautājumi / atbildes
 
13:00 - 14:00 Pusdienas
 
14:00 - 14:45 Veselības kalpošanas darbs Latvijā / liecības
14:45 - 15:30 Adventisu mediķa misija - Mediķu skatījums uz Adventistu draudzes veselības kalpošanu
15:30 - 15:40 Pārtaukums
15:40 - 15:50 LDS veselības kalpošanas nodaļas plānu prezentācija
15:50 - 16:20 Jautājumi / darbs grupās / domu un ideju apmaiņa
16:20 - 16:30 Noslēgums
 
16:45 - 17:45 EST, LV, LT veselības nodaļu vadītāju tikšanās ar Allu Nommiku un Helgi Jonsson
 
17:45 - 18:15 Vakariņas
 
Dalība konferencē ir bez maksas.
 
Pieteikšanās konferencei pagarināta īdz 11.martam.

Lūgums pieteikties: