IMPACT jaunieši viesojas Salacgrīvā

21. februāris, 2019

9. un 10. februārī Salacgrīvas Septītās dienas Adventistu draudzē viesojās IMPACT komanda ar mērķi iedvesmot draudzi un sniegt praktiskas idejas kalpošanai. Komanda arī devās pilsētā evanģelizēt un noskaidrot pilsētas iedzīvotāju vajadzības. Vadot nodarbību Ceļa meklētājiem un mazo grupu jauniešiem, satikām arī cilvēkus, kuri vēl nepazīst Dievu.
 
Šī tikšanās reize tika veltīta tam,  lai mēs kā draudze un tās locekļi, mācītos  pilnveidot zināšanas evaņģelizācijas darbā, aizsniedzot  Salacgrīvas iedzīvotājus. Ļoti praktisks un vērtīgiem padomiem piesātināts bija Elīzes Kūmas  sagatavotais seminārs "Dariet par mācekļiem".  Bībeles izpētes laikā pārdomājām stāstu no Jāņa ev.11.nodaļas par Lācara nāvi un to kā  Jēzus Dieva spēkā  paveica vienu no lielākajiem brīnumdarbiem savas dzīves kalpošanas laikā - augšāmcēla mirušo.Mērķis uz kuru tiecamies ir atklāt Dievu Salacgrīvai un veicināt ikkatra satiktā cilvēka personīgās attiecības ar Kristu. Dieva žēlastībā, mēs ilgojamies piedzīvot to, ka mums ir dzīva draudze un dzīvi dievkalpojumi.  Kopīgi baudījām arī  sadraudzības mirkļus pusdienojot, kā āri plānojām un izveidojām konkrētu draudzes vīziju un mērķi
No sirds pateicamies Dievam,  ka mūsu draudzes kvēlās un dedzīgās lūgšanas redzamā veidā tiek uzklausītas. Pateicamies,  ka IMPACT Latvija komanda darbojas mūsu draudzē un pilsētā.  Ticam,  ka šī aizsāktā evaņģelizācija mūsu draudzē un Salacgrīvas pilsētā nesīs bagātīgus augļus Dieva godam un Viņa mīlestības vēsts aizsmiegs cilvēku sirdis.
 
/Salacgrīvas draudze/
 
Braucot uz Impact komandas nedēļas nogali Salacgrīvā, es nezināju, kas mani sagaida. Tajā brīdī, es pat nespēju iedomāties, ka Dievs tik bagātīgi svētīs. Dievs paveica pārsteidzošas izmaiņas gan mūsu pašu, gan draudzes locekļu sirdīs, kā arī aizskāra to cilvēku sirdis, pie kuriem Dievs mūs sūtīja. Vēl joprojām, atskatoties uz visu, kas ir noticis un notiek, nespēju beigt priecāties, kā arī slavēt Dievu par to, ka Viņš ir tik varens un mīlošs.

Sabata dievkalpojumā Elīze Kūma stāstīja par to, kā veidot mazās grupas, kā arī dalījās ar vērtīgām atziņām un savu personīgo pieredzi. Viņa uzsvēra, ka draudzē ir nepieciešama vienotības izjūta un izaugsme, ko iespējams piedzīvot kopā  pētot Dieva Vārdu mazajās grupās kopā ar cilvēkiem, kuri nav no draudzes. Jo kopā ar tiem cilvēkiem, kurus esam uzaicinājuši pievienoties, augam arī paši mēs.


Slava Dievam – mums bija iespēja to piedzīvot. Mūsu varenais Dievs noorganizēja pirmo Spēka vakaru (mazo grupu) Salacgrīvā. Viss notika īstajā brīdī, kā Dievs to bija paredzējis, pulcējot kopā gan tos, kas kādu laiku nav nākuši uz draudzi, gan tos, kas par Dievu uzzinājuši pavisam nesen.

„Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!” Rom. 8:38, 39

/Anastastija Kohņuka/