Dzīvais Kristus - garīgās atmodas seminārs

3. maijs, 2019