Gada īpašā nedēļa starp visām citām nedēļām

1. novembris, 2019 | Baiba Bērziņa

Katru gadu Septītās dienas adventistu draudzes Ģenerālkonference aicina vispasaules draudzi piedzīvot īpašu nedēļu - sanākt kopā visām tautām, ciltīm un valodām un lūgt šajā nozīmīgajā Zemes vēstures laikā.

Šī gada lūgšanas lasījumu tēma “Uzticīgs saviem praviešiem.”Vispasaules Septītās dienas adventistu draudzes prezidents Teds Vilsons savā aicinājumā saka sekojošus vārdus:
“Dievs vienmēr ir ilgojies sazināties ar Saviem ļaudīm: “Jo Kungs Dievs nedara neko, kamēr nav atklājis noslēpumu Saviem kalpiem praviešiem.” /Amosa 3:7/
Nedēļas garumā pārdomāsim vairākus aktuālus jautājumus par svarīgo pravietošanas dāvanu.
Es vēlos jūs iedrošināt katru dienu atvēlēt laiku pētīšanai un lūgšanai. Esmu pārliecināts, ka Kungs mūs bagātīgi svētīs, kad mēs kopā kā pasaules draudzes ģimene runāsim un domāsim par Viņa uzticību praviešiem, gaidot Kristus drīzo atgriešanos.”


Dievs meklē uzticīgus vīrus un sievas, kuri ir gatavi nest lūgšanas lāpu līdz galam - šķērsojot uzvaras līniju, lai reiz varētu doties Mājās!

Vai vēlies pievienoties, ieplānojot laiku tā, lai varētu sirsnīgi lūgt klusajā “lūgšanu kambarī”, lūgt kopā ar saviem ģimenes locekļiem, kolēģiem, draudzes ģimeni?

“Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas.” /Jeremija 33:3/

Lūgšanas nedēļas lasījumus latviešu valodā var iegādāties grāmatu galdā “Patmos”, Rīgā, Baznīcas ielā 12a, bet krievu valodā, sazinoties pa tālruni 26457714.

LDS Lūgšanas nodaļa

Lejuplādes

Lūgšanu nedēļas afiša_2019.pdf