Ieplāno savā kalendārā 100 svētību dienas

13. marts, 2020

Vispasaules Adventistu draudzes 100 Lūgšanu dienas, kuras bija plānotas arī kā sagatavošanās Ģenerālkonferences sesijai Indiānpolisā, šobrīd tiek pārdēvētas par 100 Lūgšanu dienām saistībā ar Covid 19 vīrusa pandēmiju pasaulē, jo 2020.gada plānotā sesija tiek pārcelta uz vēlāku laiku. 
 
Tātad šobrīd aktualizētās kopīgās lūgšanu vajadzības ir sekojošas: 
 - Par dzīļāku personīgo nodošanos un atmodu misijai;
 - Par varenāku Svētā Gara izliešanos Latvijas draudzēs;
 - Par Covid 19 pandēmijas ietekmi uz mūsu draudzi un misiju, lai varam būt par gaismu pasaulē.
 
Materiāli vēl nav atsūtīti, jo līdz ar izmaiņām tiek pārstrādāti, bet tie noteikti būs:) 
 
Tikmēr aicinu katru brāli un māsu latviešu un krievu draudzēs no nākamās piektdienas, t.i. 27.marta, ieplānot dienā pusstundu sev ērtā laikā, lai ar prieku pieņemtu šo lielo priekštiesību - kopīgi lūgt, pieaugt ticībā un redzēt Dieva atbildes!
  
Dienas laikā būs pieejami 7 Telefonkonferences laiki (5:00, 6:00, 7:00, 9:00, 12:00, 20:00, 21:00). Lai saņemtu pieslēgšanās kodu, lūdzu rakstīt vai zvanīt 26457714 (Baibai) 
 
“Lūgšana Lielajam Ārstam pēc dvēseles dziedināšanas atnes Dieva svētību. Lūgšana savieno mūs vienu ar otru un ar Dievu. Lūgšana Jēzu atved pie mums un dāvā jaunu spēku un svaigu žēlastību pagurušajai un apjukušajai dvēselei. Caur lūgšanu slimais tiek iedrošināts ticēt, ka Dievs noraugās uz viņu ar līdzjūtību. Gaismas stars iespiežas bezcerīgajā dvēselē un kļūst par dzīvību. Lūgšanu ļaudis  “ar ticību valstis ir uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, lauvu rīkles aizbāzuši, uguns spēku nodzēsuši, zobena asmenim izbēguši, pārvarējuši nespēku, karā stipri kļuvuši, svešus kara pulkus piespieduši bēgt.” /Pray without ceasing, Advent Review and Sabbath Herald, Feb.30.1900./ 
 
Esam izredzēti dzīvot īpašā laikā, kurā jāpastāsta saviem līdzcilvēkiem par glābšanās iespēju. Šobrīd gandrīz visa pasaule pazīst vārdu “Covid 19”, bet lūdzu jūs iestāties kopīgās aizlūgšanās, lai katrs planētas iedzīvotājs dzirdētu vārdu JĒZUS un varētu iepazīt To kā savu presonīgo Glābēju bezcerībā, Ārstu slimībā, Iepriecu bēdās, Izeju bezizejā un Cerību nākotnē. 
 
LDS SDA Lūgšanu kalpošanas nodaļas vadītāja
Baiba Bērziņa